Künye/ Colofon

Doğuş is een maandelijks informatieblad in het Turks en af en toe Nederlands o.a. kunst, cultuur, politiek, educatie, wetenschap, literatuur en filosofie.

Uitgever/Sahibi Stichting Dogus/Doğuş Vakfı

Hoofdredacteur/Yayın Yönetmeni: Ömer Yarali

Eindredacteur/Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Şahin 

Art Directeurs/Görsel Düzenleme:  Bahtiyar Mesut

Advertenties/İlan- Reklam Servisi  dogus@dogus.nl

Colors Media (https://www.colorsevents.nl/)

Abonnement / Abone Servisi dogus@dogus.nl

Yayın Kurulu/ Redactie Raad: Adnan Şahin, Ergün Madak,

Mehmet Şükrü Oflaz, Zeynel Abidin, Ercan Kuzu,

Sezer Değmez, Recep Soysal, Havva Koç.

Oplage/Tiraj: 8.000  

Verspreiding/Dağıtım Alanı: Landelijk/Hollanda Geneli

Adres: Koddeweg 43, 3194 DH Hoogvliet

Tel: (010) 471 68 47

e-mail: dogus@dogus.nl  – website www.dogus.nl

Met dank aan: InterAjans.nl,  SONHABER.nl, M.Ali Topcu, AA

Verzonden artikelen vallen niet onder de redactionele verantwoordelijkheid. Alle auteursrechten van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Druk/Baskı Rodi