Künye/ Colofon

 

Doğuş is een maandelijks informatieblad in het Turks en af en toe Nederlands o.a. kunst, cultuur, politiek, educatie, wetenschap, literatuur en filosofie.

Uitgever/Sahibi Stichting Dogus/Doğuş Vakfı

Hoofdredacteur/Yayın Yönetmeni Ömer Atıf

Eindredacteur/Yazı İşleri Müdürü Ahmet Şahin 

Art Directeurs/Görsel Düzenleme  Bahtiyar Mesut

Advertenties/İlan- Reklam Servisi  dogus@dogus.nl

Afdeling Nieuws en Tips/Haber Dairesi  M. Şahin

Abonnement / Abone Servisi dogus@dogus.nl

Yayın Kurulu/ Redactie Raad Adnan Şahin, Ergün Madak,

Mehmet Şükrü Oflaz, Zeynel Abidin, Ercan Kuzu,

Sezer Değmez, Recep Soysal, Havva Koç.

Oplage/Tiraj 8.000   Verspreiding/Dağıtım Alanı

Landelijk/Hollanda Geneli

Adres Strevelsweg 700 unit 413, 3083 AS  Rotterdam

Tel. (010) 471 68 47

e-mail dogus@dogus.nl  – website www.dogus.nl

Met dank aan InterAjans.nl,  SONHABER.nl, M.Ali Topcu, AA

Verzonden artikelen vallen niet onder de redactionele verantwoordelijkheid. Alle auteursrechten van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Druk/Baskı Rodi.…