Hakkımızda…

İlkeli, kararlı, bağımsız, seviyeli, objektif ve dürüst bir basın ahlââkı ve anlayışı içerisinde  22 (yirmi iki) yıldır her ay düzenli olarak yayınlanan Doğuş Gazetesi, Stichting Doğuş’un bir yayın organıdır.

50 kadar gönüllü, birikimli insanın bir araya gelmesiyle oluşan Stichting Doğuş, “diyalog eksikliğinden kaynaklanan sorunlarımıza çözüm aramak ve eğitim, kültürel, sanatsal ve sportif ağırlıklı etkinliklerle kültürler arası bir köprü olmak” maksadıyla kurulmuştur. Bu işlevi daha etkin bir şekilde yürütmek ve basının çok yönlü fonksiyonundan istifade etmek için, ‘Doğuş’ gibi bir gazete doğmuştur.

 

Doğuş’un Amacı…

Birbirimizi dinleme, tanıma, anlama, kaynaştırma ve ilişkileri sağlıklı, seviyeli, dostane, barışık bir zemine oturtma noktasında ele alındığında, Doğuş, iyi bir fırsattır.

Doğuş, kendi insanımızın kendisiyle, kendi toplumuyla ve içinde yaşadığı diğer toplum insanlarıyla olan ilişkilerini daha barışık hâle getirmesine vesile olan bir kültür hizmetidir.

İnsanlarımızın kendi hak ve hukuklarının belirlenmesinde, Hollanda gündeminin takip edilmesinde, sağlıklı bilgi alışverişinde Doğuş, en etkin yol, en doğru seçimdir.

Doğuş, kendi kültür ve değerlerini muhafaza ederek, bu topluma o yaşam tarzıyla bir zenginlik kattığı inancı ve güvenini veren, uyumun önündeki engelleri kaldıran en önemli faktördür.

“Bizi bizlerden dinleyin” mantığı ile hareket eden ve bu anlayışla önyargıları bitiren, kırgınlıkları, nefretleri yok eden, huzur ve barış ortamını tesis etmenin gayreti içerisinde olan bir kültür hizmeti olarak yayın hayatını sürdürmektedir.

İçerik olarak % 90 Hollanda’ya yönelik olan bu çalışma, her iki toplumun, düşünce, inanç, kültür, sosyal yaşam ve tarihi kimliğini birbirine tanıtmak için en iyi imkândır.

 

Hedef Kitle…

Kullandığımız dili konuşabilen, anlayabilen herkes, amaç grubumuzun içindedir. Hollanda’da yaşayan etnik, dini, ve farklı düşünce gruplarından oluşan 400.000’e yakın insanımıza aynı duyarlılıkla aynı gayeyle hizmet sunuyoruz.

Bedava sunulan bu kültür hizmeti, okumasını bilen, 7’den 77’ye herkesin kabul edebileceği bir anlayışın, düşüncenin ürünüdür”

Yapılan anket sonuçlarının verdiği bilgilere göre, her yaştan, her cinsten, her düşünceden ve her inançtan insanların gazetemizi sürekli takip ettiği gözlemlenmiştir. Bu veriler, amaç grubumuzun daha da genişlediğini gözler önüne seriyor.

Okurlarımızın yüzde 80’ini 14-49 yaş arasındakiler oluştururken, çocuk ve 50 yaş üstü okurlarımız diğer oranı belirlediler.

Yüzde 80’in 50’lik bölümü kadın ve genç kızlardan oluşurken kalan oranı değişik yaşlardan oluşan erkekler oluşturuyordu.

Genelleme yapıldığında okurlarımızın her düşünce, inanç grubundan olmak üzere, değişik etnik kökene sahip ve % 40’nın yüksek tahsilli oldukları gözlemlendi.

Favicoon Dogus - PNG