Yolcu Beraberi Cep Telefonu Muafiyet Limitinin Takibi İçin Entegrasyon Programı Hazırlandı

 İbrahim Yırtmaz

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, “Yolcu Beraberi Cep Telefonu Muafiyet Hakkı Takibi-Muhafaza Entegrasyon Programı Kullanımı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar gereğince, yolcuların kişisel eşya muafiyeti kapsamında beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce ya da üç ay sonra cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak ülkeye getirebildiği anımsatıldı. Ancak 30/5/2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında, söz konusu hak, yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla ve üç takvim yılında bir adet getirilmesi şeklinde tanımlandığı aktarıldı.

Söz konusu uygulama dâhilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin takibini mümkün kılmak amacıyla, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen teknik çalışma kapsamında, BTK tarafından kullanılan programın Ticaret Bakanlığı erişimine açıldığı ve sorgulama ara yüzünün kullanıma hazır hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık intranet portal sayfasında “Uygulamalar-Gümrük-Gümrükler Muhafaza/Muhafaza Uygulamaları-Muhafaza Entegrasyon Uygulaması” altında “Cep Telefonu Muafiyet Kontrolü” olarak adlandırılan programda sorgulama ve veri girişi ekranı üzerinden, TCKN/YKN ile yolcunun cep telefonu muafiyet hakkı bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol sağlanabileceği vurgulandı.

Öte yandan, yolcu beraberinde muafiyet kapsamında getirilen, ancak getiren kişinin kimlik numarasına kayıtlı hatlar ile kullanılma şartı yerine getirilmediğinden muafiyet hakkının kullanılmamış görünmesine neden olan durumların tespiti ve önlenmesi amacıyla, yolcunun kontrolü sırasında, yine aynı program altında yer alan veri giriş ekranına cep telefonunu getiren yolcunun TCKN/YKN, İsim-Soyisim, IMEI No, Pasaport No (TCKN veya YKN sahibi olmayan yabancı ülke pasaport sahipleri için) ve Telefon Marka/Modeli bilgilerinin kaydedilerek “yazdır” butonuna tıklanmak suretiyle 2 (iki) nüsha olarak alınacak yazılı dokümanın yolcu ve işlemi gerçekleştiren memur tarafından imzalanması, bir nüshasının yolcuya verilmesi, bir nüshasının ise idarede muhafaza edilmesi gerekeceğinin altı çizildi.

Söz konusu programın 01/11/2022 tarihi itibariyle tüm taşra idarelerinin kullanımına açılacağı ve özellikle yolcu salonlarında kontrol noktasında görevli personelin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ile Gümrük Müdürlüklerince yetkilendirilebilmesi için Merkezi Bilge V2 sisteminde gerekli düzenleme yapıldığı bildirildi.

 

Bu itibarla, 01/11/2022 tarihi itibarıyla yolcu salonlarında yapılan kontrollerin arttırılması ve cep telefonu muafiyet limitine ilişkin Muhafaza Entegrasyon Uygulaması altında yer alan Cep Telefonu Muafiyet Kontrolü Programının sorgulama ve veri girişinde etkin kullanılması gerektiği belirtildi.

 

Kaynak: gümrüktv.com.tr