Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye ile benzer tarihi ve kültürel dönüşüm süreçleri yaşayan toplumların entelektüel, felsefi ve siyasi birikiminin, ülkedeki ilmi eserler külliyatına eklenmesi amacıyla, “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” adlı bir kitap seti hazırladı.

YTB‘den edinilen bilgiye göre, Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde, 8 ülkeden 42 araştırmacının katkılarıyla hazırlanan çalışma, Türkiye, İran, Mısır ve Hint Alt Kıtası olmak üzere 4 ciltten oluşuyor.

Her ciltte 12 bölümün yer aldığı kitapların giriş bölümlerinde, ilgili ülkedeki son dönem fikir hayatı da aktarılıyor. Kitaplara eklenen fikir hayatı kronolojisi ile de son iki asırdaki ilmi, fikri ve teknik gelişme ve olaylar sunuluyor.

Bölüm aralarında kısa biyografileri ve kurum tanıtım yazılarını da barından kitap seti ile, toplumların ortak tarihi, kültürü ve coğrafyası ile bugünkü fikri yapıları sistematik şekilde inceleniyor.

Söz konusu ülke ve bölgelerdeki çağdaş düşünce birikimini ele alan ve farklı ilgilere sahip kişilerin rahatlıkla okuyup faydalanabileceği bir şekil ve içerikle hazırlanan dört ciltlik eser, ilmi, fikri ve teknik gelişmelerin hız kazandığı süreçte Müslüman toplumların düşünce birikiminin anlaşılması açısından önem taşıyor.

Çalışmanın, İngilizce çevirisinin de uluslararası alandaki okuyuculara sunulması planlanıyor.

YTB, kitap setinin, Türkiye’deki üniversite ve araştırma merkezlerine ait kütüphanelerde en kısa sürede yer alması için de çalışma yürütecek.

Ayrıca, Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce kitabının, hazirandan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) mağazalarında satışa sunulması da planlanıyor.

AA