Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini erkekler oluşturdu. Türkiye’nin kadın nüfusu 41 milyon 698 bin 377, erkek nüfusu 41 milyon 915 bin 985 kişi oldu.
Grafik grafikli İnfografik kadın kadın istatistikleri kadın milletvekili oranı Türkiye nüfusu

Türkiye’nin kadın istatistikleri (1)
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’u kadınlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, “İstatistiklerle Kadın 2020” çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini erkekler oluşturdu. Türkiye’nin kadın nüfusu 41 milyon 698 bin 377, erkek nüfusu 41 milyon 915 bin 985 kişi oldu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,4 olarak belirlendi.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,6 yıl, kadınlarda 81,3 ve erkeklerde 75,9 yıl oldu. Doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye’nin kadın istatistikleri (2)

Türkiye’de parlamentoda görev yapan kadın milletvekillerinin oranı 2020 yılı itibarıyla yüzde 17,3 olarak kaydedilirken, ülkeyi dünyanın dört bir yanında temsil eden kadın büyükelçilerin oranı yüzde 25’e ulaştı.

Türkiye’de parlamentoda görev yapan kadın milletvekillerinin oranı 2020 yılı itibarıyla yüzde 17,3 olarak kaydedilirken, ülkeyi dünyanın dört bir yanında temsil eden kadın büyükelçilerin oranı yüzde 25’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, “İstatistiklerle Kadın 2020” çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye’de, bir kişi için sağlıklı yaşam süresi 57,3 yıl, kadınlarda 55,4 yıl ve erkeklerde 59,1 yıl olarak hesaplandı. Erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3,8 yıl daha uzun olduğu görüldü.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre, en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı 2008’de yüzde 81,1 iken 2019’da yüzde 91’e yükseldi. En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2008’de kadınlarda yüzde 72,6, erkeklerde yüzde 89,8 düzeyinde bulunurken 2019’da sırasıyla yüzde 85,7 ve yüzde 96,4 olarak hesaplandı.

En az üniversite mezunu 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2008’de yüzde 9,8 iken 2019’da yüzde 20,8 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008’de 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezuniyeti bulunan kadınların oranı yüzde 7,6, erkeklerin oranı yüzde 12,1 iken bu oran 2019’da kadınlarda yüzde 18,5, erkeklerde ise yüzde 23,1 olarak kayıtlara geçti.

Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, 2019’da Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 45,7 olarak belirlendi. Bu oran kadınlarda yüzde 28,7, erkeklerde yüzde 63,1 oldu.

En yüksek istihdam “Tekirdağ, Edirne, Kırklareli” bölgesinde

En yüksek istihdam oranı, 2019’da yüzde 53 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde kaydedildi. En yüksek kadın istihdam oranı, yüzde 38,6 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oranı yüzde 71,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde belirlendi.

En düşük istihdam oranı kadınlarda yüzde 12,4, erkeklerde yüzde 49,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı 2014’te yüzde 59,8 iken 2019’da yüzde 58,7 olarak tahmin edildi. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2019’da hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 26,7, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 87,3 olduğu görüldü.

Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, “bir kişinin hayatı boyunca iş gücü piyasasında aktif olması beklenen yıl sayısı” olarak tanımlanan çalışma hayatında kalma süresi, 2013’te 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda 16,7 yıl, erkeklerde 37,7 yıl iken 2019’da kadınlarda 19,1 yıl, erkeklerde 39 yıl olarak belirlendi.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2020’de çalışanların yüzde 62’si işe geliş gidiş için harcanan zamandan memnun olduğunu belirtirken, kadın çalışanlarda bu oranın yüzde 64,6, erkek çalışanlarda ise yüzde 61 olduğu görüldü.

Kadın büyükelçi oranı yüzde 25 oldu

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, kadın büyükelçi oranı 2007’de yüzde 9,4 iken 2020’de yüzde 25’e yükseldi. Erkek büyükelçi oranı ise 2007’de yüzde 90,6 iken 2020’de yüzde 75 oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre, geçen yıl 584 milletvekili içinde kadın milletvekili sayısı 101, erkek milletvekili sayısı 483 olarak kayıtlara geçti. Meclise giren kadın milletvekili oranı 2007’de yüzde 9,1 iken 2020’de yüzde 17,3’ü buldu.

Evlenme istatistiklerine göre, resmi olarak ilk evliliğini 2020’de yapmış kadınların ortalama evlenme yaşı 25,1, erkeklerin ortalama evlenme yaşı 27,9 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 27,6 yaş, erkeklerde 31,3 yaş ile Tunceli olarak belirlendi. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu illerin ise kadınlarda 22,2 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26 yaş ile Şanlıurfa olduğu görüldü.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2019’da kadınların yüzde 40,4’ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu belirlendi. Eşlerinden daha yüksek eğitimli olan kadınların oranı ise yüzde 15,1 oldu. Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı yüzde 42,9, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise yüzde 1,6 olarak hesaplandı.

Boşanma istatistiklerine göre, 2020’de kaba boşanma hızı binde 1,62 oldu. İllere göre incelendiğinde, kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 2,47 ile Antalya olarak kayıtlara geçti. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari olarak belirlendi. Bu ili binde 0,25 ile Muş ve binde 0,29 ile Şırnak takip etti.

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı Nisan 2019 ile Mart 2020 dönemini kapsayan 12 ayda yüzde 36,5 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, kadınlarda yüzde 32,7 iken erkeklerde yüzde 40,2 olarak hesaplandı.

Kadınlarda obezite oranı yüzde 24,8

Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2008’de yüzde 15,2 iken, 2019’da yüzde 21,1’e çıktı. Obez bireylerin oranı cinsiyet özelinde incelendiğinde, 2019’da kadınların yüzde 24,8’inin, erkeklerin ise yüzde 17,3’ünün obez olduğu görüldü.

Aynı araştırmaya göre, her gün tütün kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2010’da yüzde 25,4 iken 2019’da yüzde 28 olarak belirlendi.

Tütün kullanan bireylerin oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2019’da kadınların yüzde 14,9’unun, erkeklerin yüzde 41,3’ünün her gün tütün kullanması dikkati çekti.

Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre, 2019’da Türkiye genelinde ölüm nedenleri incelendiğinde ilk sırada yüzde 36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer alırken, ikinci sırada yüzde 18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 12,9 ile solunum sistemi hastalıkları yer aldı. Yaşamını yitiren kadınlar ve erkekler için ilk üç sıradaki ölüm nedenlerinin değişmediği görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 49,8’inin kadın, yüzde 50,2’sinin erkek, iyi ve kötü huylu tümörlerden yaşamını yitirenlerin yüzde 35,5’inin kadın, yüzde 64,5’inin erkek, solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 43,5’inin kadın, yüzde 56,5’inin erkek olduğu tespit edildi.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2020’de yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda yüzde 19,1 iken bu oran kadınlarda yüzde 27,3, erkeklerde yüzde 10,7 oldu. Kadınların yüzde 48,7’si, erkeklerin ise yüzde 69,9’u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissettiğini bildirdi.

Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2020’de toplamda yüzde 4,8, kadınlarda yüzde 6,2, erkeklerde yüzde 3,4 oldu. Kadınların yüzde 78,3’ü, erkeklerin ise yüzde 85,4’ü evde yalnız otururken kendilerini güvende hissettiğini dile getirdi.

(Bitti)