Türkiye’de Hollanda plakalı bir araç tarafından meydana getirilen trafik kazalarında zarar gören Türk mağdurlar, çeşitli hukuki haklara sahiptir. Bu haklar, mağdurun maddî ve manevî tazminat taleplerini içerir ve uluslararası sigorta sözleşmeleri ile Türk hukuk sistemi çerçevesinde korunur. Bu makalede, bu tür kazalarda Türk mağdurların haklarını ve izlemeleri gereken yolları ele alacağız.

  1. Kazanın Bildirilmesi ve Tutanak Tutulması

Kaza sonrasında yapılacak ilk işlem, kazanın polis veya jandarma gibi yetkili makamlara bildirilmesidir. Kaza tespit tutanağı, kazanın oluş şeklini, tarafların kusur oranlarını ve olayın ayrıntılarını içermelidir. Bu tutanak, sigorta işlemleri ve olası hukuki süreçlerde temel bir belge niteliği taşır.

Kazada yaralanan mağdurların en önemli adımlardan biri, sağlık durumlarını kontrol ettirmek ve gerekli tedavileri almak olmalıdır. Bu tedavilerin detaylı bir şekilde raporlanması ilerleyen süreçte tazminat talebinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Mağdurların, tedavi aldıkları sağlık kuruluşlarından detaylı raporlar alması ve bu raporları saklamaları önemlidir.

  1. Yeşil Kart Sistemi (Green Card System)

Türkiye’de Hollanda plakalı bir araç tarafından zarar gören Türk mağdurların tazminat hakları, aracın sigorta durumuna ve kazanın meydana geliş şekline göre belirlenir. Yabancı plakalı araçların Türkiye’ye giriş yaptıklarında Yeşil Kart Sigortası zorunluluğu vardır. Yeşil Kart, uluslararası geçerliliği olan ve aracın üçüncü şahıslara vereceği zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Türkiye, Yeşil Kart Sistemi’ne dahil ülkelerden biridir ve bu sistem kapsamında Türk mağdurların hakları korunmaktadır. Ülkemizde, Yeşil Kart Sigortası, Hem özel araçlar hem de ülkelerarası Taşımacılık yapan tırlar, yolcu taşıyan otobüsler, yük taşıyan kamyonlar, motosikletler, karavanlar veya bunun gibi diğer yabancı plakalı araç için uygulanmaktadır. Hollanda plakalı araçta yolcu olarak bulunan Türklerin hakları dahilinde, kaza sonucu oluşan bedensel ve maddî zararlar için belirli limitler dahilinde yeşil kart sigortası sayesinde tazminat ödenir.  Bu limitler genelde poliçede belirtilir ve 1 milyon Euro’ya kadar teminat sağlayabilir.

  1. Sigorta Şirketine Başvuru

Kazadan zarar gören Türk mağdurlar, ilk olarak Hollanda plakalı aracın Yeşil Kart Sigortası’nı düzenleyen sigorta şirketine başvurmalıdır. Bu başvuru, kaza tespit tutanağı, zarar belgeleri ve diğer gerekli evraklarla birlikte yapılmalıdır. Sigorta şirketi, zararları poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Zarar gören Türk yolcular tazminat taleplerini sigorta şirketine kazanın ihbarı ve gerekli belgelerin iletilmesiyle başlatabilirler. Sigorta şirketi ihbar tarihinden itibaren 8 iş günü içinde tazminat yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

Sigorta Poliçesi İncelemesi ve Hakları

– Sigorta Poliçesi Detayları: Mağdurların, kaza sonrası Hollanda plakalı aracın Yeşil Kart Sigortası poliçesini detaylı bir şekilde incelemesi önemlidir. Poliçede belirtilen kapsamlar, tazminat limitleri ve süreçler, mağdurların haklarını anlamalarına yardımcı olur.

– Ek Tazminat Talepleri: Sigorta poliçesinde belirtilen tazminat limitleri, mağdurların zararlarını karşılamaya yeterli olmayabilir. Bu durumda, mağdurların ek tazminat talep etme hakları bulunur. Özellikle ciddi yaralanmalar veya uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda ek tazminat talepleri önem kazanır.

– Sigorta Şirketi İle İletişim: Mağdurların, sigorta şirketiyle doğrudan iletişime geçerek haklarını aramaları önemlidir. İletişim sürecinde, gerekli belgelerin sağlanması ve taleplerin net bir şekilde iletilmesi, tazminat sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.

– Sigorta Şirketi Reddi Durumunda: Sigorta şirketinin tazminat talebini reddetmesi durumunda, mağdurların hukuki yollara başvurması gerekir. Bu durumda, sigorta poliçesinde belirtilen anlaşmazlık çözüm mekanizmaları veya dava süreci değerlendirilebilir.

 

  1. Türkiye’deki Temsilci ve Yerel Sigorta Şirketleri

Hollanda plakalı aracın sigorta şirketi Türkiye’de bir temsilciye sahip olabilir. Mağdurlar, bu temsilci aracılığıyla da tazminat taleplerini iletebilirler. Ayrıca, bazı durumlarda Hollanda plakalı araçlar Türkiye’de ek sigorta poliçesi yaptırmış olabilir. Bu durumda, yerel sigorta şirketi de zararların tazmini için devreye girebilir.

  1. Tazminat Talepleri

Mağdurların talep edebileceği tazminatlar şunlardır: Maddî Tazminat: Aracın tamir masrafları, değer kaybı, tedavi giderleri ve iş göremezlik kaybı gibi zararları kapsar.

Manevi Tazminat: Kazanın yol açtığı psikolojik ve duygusal zararlar için talep edilebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Ölümle sonuçlanan kazalarda, mağdurun yakınları için maddî ve manevî tazminat talep edilebilir.

Geçici olarak Türkiye’de bulunan Hollanda plakalı aracın trafik kazası neticesinde oluşan hasarın tam hasara ya da kısmi hasara uğramasına göre talep edilecek tazminatlar da değişecektir. Zarar gören tarafın tazminat miktarı belirlenirken, aynı zarar için başka bir ödeme alınıp alınmadığına bakılır. Örneğin, zarar gören kişi aynı zarar için başka bir ülkedeki sigorta şirketinden ödeme almışsa bu tutar dikkate alınarak hesaplanır.

(Önümüzdeki sayıda Hukuki Süreç ve Avukat Desteği’ne değineceğiz)     —◄◄