Hollanda Başbakanı Rutte’nin yapmış olduğu basın açıklamasında, Türkiye ile ilgili seyahatler için farklı bir tespit yapmasına, Türkiye’yi “turuncu” listeden çıkarmamasına karşı tepkiler sürüyor.

Alınan bur kararın yeniden gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi için pek çok girişim başlatıldı. Bu duruma en etkili ve bariz tepki Türk-Hollanda Girişimciler Platformu(TNOP) tarafından yapıldı.


TNOP, Başbakan Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Stef Blok, Ekonomi Bakanı Signid Kaag, VNO NCW Başkanı Hans de Boer, MKB Başkanı Jacco Vonhof’a birer mektup göndererek alınan karardan duydukları memnuniyetsizliği ifade ettiler.


Hollanda’nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarını takdirle izlediklerini alınan sonuçlardan duydukları memnuniyeti mektuplarına taşıyan platform yöneticileri, “seyahat edilecek ülkelerin güvenlik kodlarının dikkatli bir şekilde oluşturulduğuna inanmakla beraber, haritada yer alan Türkiye için seyahat önerilerinin hayal kırıklığına uğradığımızı bildiriyor ve bu kararın yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandılar.


“Olumlu bir karar almanızı bekliyoruz”


Mektupta şunlara da yer verildi:

“Her yıl yüz binlerce Hollandalı Türk ailelerini ziyaret ediyor. Sevdiklerini tekrar görmek için ebeveynlerinin doğum ülkesini görmek için yaz tatilini iple çekiyorlar. Özellikle bu ziyaretler son üç aydaki tüm problemlerden sonra büyük önem taşıyor. Onlar, aile bağlarını bu şekilde sürdürmek istiyorlar. Hollanda’da yaklaşık 25.000 Türk kökenli girişimci ve binlerce şirket var. Bunların çoğu da Türkiye ile ticari ilişkiler içerisinde.


Bizler, Türkiye’deki gelişmeleri her gün takip ediyor ve gelişmelerin farkındayız. Türkiye, Hollanda’nın KOVİD-19 konusunda kontrolü elinde tuttuğuna dair sizlerle hemfikir. Sizler de, muhtemelen Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı olduğu konusunda hemfikirsiniz.


Sonuç olarak, Hollanda’nın temasları normalleştirmesi de önemlidir. Bu nedenle, diğer politik partiler ile birlikte, olumlu bir karar vermenizi rica ediyoruz.


Lütfen değerlendirmenizi, bunları göz önünde tutarak ve girişimcilerin çıkarlarını dikkate alarak yapın ve ona göre karar verin. Bizler iş yapmak ve destek olmak istiyoruz”


TNOP adına Başkan Durmuş Doğan

TNOP’a bağlı girişimci dernekler: TOVER Leiden, KOV Den Bosch, TOV Arnhem, TOV Utrecht, Amsterdam Ondernemers Eenheid

(Gönderilen mektubun tam metni aşağıdadır)

Leiden, 6 juni 2020


Zijne excellentie Minister President Mark Rutte,


Zoals vele Nederlanders, hebben ook wij uw persconferentie met veel belangstelling
gevolgd. Wij zijn blij dat de overheid haar uiterste best doet om het COVID-19 virus te
bestrijden, met alle middelen die ze tot haar beschikking heeft.


Wij kunnen zien, dat deze aanpak tot nu toe positief effect heeft gehad met betrekking tot
de bestrijding van het virus. Echter, we zijn er nog niet. Met onze (lokale) overheden, de
inwoners van dit land en onze ondernemers zijn wij vastberaden om dit virus te overwinnen.


Nu er bekend is gemaakt dat er mogelijkheden zijn voor een ruimere samenleving in zowel
binnen- en buitenland, kan men weer reizen en op vakantie gaan. Ook de handel kan
hierdoor wederom toenemen.

Wij als Turks Nederlandse Ondernemersverenigingen Platform verwelkomen deze ontwikkelingen van harte.

Zoals onze naam ook stelt, hebben wij in ons ledenbestand merendeels ondernemers die van Turkse afkomst zijn.
Vertrouwende dat de veiligheidscodes weloverwogen gemaakt zijn, willen wij bij deze toch
melden dat wij zeer teleurgesteld zijn in uw reisadvies voor Turkije, dat op de kaart is
aangemerkt als code oranje.


Jaarlijks gaan honderdduizenden Nederlandse Turken op familiebezoek naar hun
geboorteland of het geboorteland van hun ouders, om daar hun naasten en geliefden weer
te zien. Zeker na al de problemen in de laatste drie maanden is het van groot belang de
familiebanden op deze persoonlijke manier in stand te houden.


In Nederland zijn ongeveer 25.000 ondernemers van Turkse afkomst en duizenden bedrijven
doen zaken met Turkije. Wij volgen de ontwikkelingen in Turkije dagelijks en zijn ervan
overtuigd dat Turkije op gelijke voet staat met Nederland in het onder controle brengen en
beheersen van COVID-19.


Het is voor ons dan ook zeer teleurstellend dat Turkije als niet-veilig land is aangemerkt.
Italië, met het hoogste aantal Corona doden in Europa, heeft code geel. Turkije daarentegen,
waar procentueel veel minder doden zijn geregistreerd, heeft code oranje gekregen.


Het zou onze acceptatie van dit besluit enigszins vergemakkelijken, wanneer er een concrete
en neutrale onderbouwing werd gegeven voor deze indeling.


Ondernemers die handeldrijven met Turkije komen in verdere problemen, als deze codering
onnodig gehandhaafd blijft. U zult het waarschijnlijk met ons eens zijn, dat Turkije een belangrijke handelspartner is.

Hierdoor is het voor Nederland ook van belang om de contacten te normaliseren. Wij verzoeken u dan ook om samen met de overige beleidsbepalers, bij een volgende evaluatie, maar liever eerder, de belangen van de bezorgde ondernemers mee te nemen in de besluitvorming en het reisadvies te heroverwegen.

Wij willen ondernemen en ondersteunen.

In afwachting van uw heroverweging verblijven wij,

Namens de Turks Nederlandse Ondernemersverenigingen Platform
Durmuş Doğan (voorzitter)
info@tover.eu
Aangesloten ondernemersverenigingen
Tover Leiden
KOV Den Bosch
TOV Arnhem
TOV Utrecht
Amsterdam Ondernemers Eenheid

DN