Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) İcra Konseyi’nin 104. toplantısına Türkiye’yi temsilen Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal katıldı.
Büyükelçi Ünal, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin (KSS) uygulanması ve KSYT’nin gündemindeki konular hakkında Türkiye’nin görüşlerini izah etti.
Türkiye’nin kimyasal silahların uluslararası düzeyde yasaklanması amacına olan bağlılığını bir kez daha yineledi.
Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, toplantının açılış konuşmasında, Türkiye’nin kimyasal silahların üretimi, depolanması ve kullanılmasının tamamen yasaklanması gerekliliğine vurgu yaptı. Aynı zamanda, KSYT’nin yürüttüğü faaliyetlerin bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynadığını
 belirtti.
Ünal ayrıca toplantı sırasında, Türkiye, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS) çerçevesinde alınması gereken önlemler ve uluslararası denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında Türkiye’nin görüşlerini paylaştı.
Türkiye’nin kimyasal silahların yasa dışı üretim ve kullanımının engellenmesi amacıyla gereken adımları atmaya devam edeceğini taahhüt etti. Bu bağlamda Türkiye’nin Suriye’deki duruma ilişkin tutumunu bir kez daha tekrarladı.
Ünal, Ukrayna ihtilafında Türkiye’nin barışa yönelik tutumunu ve çeşitli alanlardaki katkısını anlattı.
Türkiye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı’na (KSYT) olan desteğiyle uluslararası arenada kimyasal silahların kullanımının önlenmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.
Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal’ın toplantıdaki katkıları, ülkenin bu alandaki taahhütlerini ve kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
Haber: Sedat Tapan