Sosyal geçim yardımı alanlara (Bijstand/Participatie uitkeruing) belediyelerin uyguladığı cezai yaptırım ve kesintilerin toplamı 2019 yılanda 8 bini aşmış bulmakta. Cezai yaptırımları uygulayan ve ödeneklerden kesinti yapan belediyelerden en başı Rotterdam belediyesi çekmekte.

Belediye yönetimleri arasında uygulama farkı olmasına rağmen, yapılan itirazların üçte biri kısmen veya tamamen haklı görülmekte. Cezai yaptırıma uğrayanların büyük bir kısmı bir avukattan hukuksal yardım da isteyememekteler veya almamaktalar.

Alınan ödenek, adı üstünde Sosyal geçim yardımlarında (Bijstand) kısmen kesinti ve belirli bir süre tamamen durdurulmasından sonra ödenek alanların büyük sorunlar yaşadıkları ve borçlandıkları bilinmekte. Sosyal geçim yardımı (Participatie/Bijstand uitkering) alan Türk göçmenlerinin, Türkiye’de yapılan mal ve mülk (Vermogen in het buitenland) araştırmalarından dolayı yıllardır mağdur olanlardan oldukları bilenmekte.

Hollanda’nın etkili, yetkili özerk tavsiye kurumu; Sosyal Kültürel Plan Bürosu (SCB) yapmış bulunduğu değerlendirme raporunda, katılım ödenek yasası ile (Participatiewet) istenen sonuçlara ulaşılmadığını belirtmiş bulunmakta.

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı (MinSZW) uygulanan cezai yaptırımlar ve sonuçları hakkında bir araştırma yapacağını açıkladı.

Hollanda Temsilciler Meclisi (Tweede Kamer) ise, tarafsız bir araştırma yapılmasını istiyor.

Lahey / Nejat SUCU/Platform