Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorununu Meclis’e taşıdı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşın sorunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

15 sorudan oluşan soru önergesinde, hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlarına, pasaport harçları, yurt dışı borçlanma sorularına dikkat çekildi.

Saadet Partili Mustafa Kaya’dan Yurtdışı Türkler Önergesi

İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Sorunlarına Dikkat Çeken Önerge verdi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na önemli bir önerge sundu. Kaya, yaz aylarında Türkiye’ye dönüş yapmak isteyen yurtdışındaki vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıları dile getirerek, bu sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan yazılı yanıt talep etti.

Önergede, özellikle Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerdeki gümrük kapılarında yaşanan rüşvet ve keyfi uygulamaların yanı sıra, havayolu biletlerindeki fahiş fiyat artışlarına dikkat çekiliyor. Kaya, sınır geçişlerinde gişe ve personel sayısının artırılması, havayolu taşımacılığında fırsatçılığın önlenmesi, yurtdışındaki okullarda Türkçe dersinin seçmeli olarak okutulması gibi konularda adımlar atılmasını öneriyor.

Ayrıca, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye kesin dönüş yapmaları durumunda KDV ve ÖTV muafiyeti, yurtdışı araç kullanım süresinin uzatılması, pasaport ve diğer resmi evraklarda harç indirimleri gibi çeşitli kolaylıkların sağlanmasını talep ediyor. Milletvekili Kaya’nın önergesi, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmayı ve Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu önerge, hem yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmayı hem de Türkiye’nin dış temsilciliklerindeki hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Saadet Partisi ve Milletvekili Mustafa Kaya, bu konuların takipçisi olacağını ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya’nın  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98, İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince  cevaplandırmasını istediği soru önergesi şöyle

Genellikle yaz aylarında yurt hasretini dindirmek üzere ülkelerine gerek karayolu gerekse havayoluyla gelmek isteyen vatandaşlarımız çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar.

Özellikle Karayoluyla geliş ve dönüşlerde başta Bulgaristan ve Sırbistan olmak üzere pek çok ülkenin gümrük kapılarında sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Rüşvet, keyfi uygulamalar ve gümrük kapılarında yaşadıkları uzun kuyruklar, her izin dönemi gidiş ve dönüşte adeta insanımız için işkenceye dönüşmüş durumdadır.

Havayoluyla geliş-gidişlerde ise fırsatçılıktan dolayı bilet fiyatları %300 oranında artış göstermektedir.

Bu çerçevede:

1-     Sınır geçişleri olan ülkelerle diplomatik ikili anlaşmalar yoluyla yaz aylarında gümrük kapılarındaki gişe ve personel sayısının arttırılmasının sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı düşünüyor musunuz?

2-     Havayolu taşımacılığında fahiş fiyat fırsatçılığının önlenebilmesi adına gurbetçi vatandaşlarımız lehine yasal düzenlemeler yapılacak mıdır?

3-     Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki İlk ve Orta dereceli okullarda Türkçe’nin seçmeli ikinci ders olarak kabul görmesi adına herhangi bir girişim var mıdır?

4-     Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın araçlarının en az 5 yıl giriş/çıkış zorunluluğu olmaksızın ülkemizde bırakabilmesi ve ülkemize kesin dönüş yapanlardan KDV ve ÖTV alınmaması için bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

5-     Öğrenim denkliğinde sadece Üniversite değil, Meslek Lisesi diplomalarının da denkliğinin sağlanması için herhangi bir girişim var mıdır?

6-     Sık giriş-çıkış yapıldığı için yurtdışındaki vatandaşlarımızın Pasaport ve resmî evraklarından talep edilen harç tutarlarının makul bir düzeye çekilmesi planlanmakta mıdır?

7-     Bu vatandaşlarımızın kendilerinin kullandığı şahsi cep telefonu kayıt ücretlerinde makul bir indirim uygulanmasına dair bir girişim olacak mıdır?

8-     İlgili iş ve işlemlerde görevli olan ve yeterli olmayan Konsolosluk görevli sayılarının artırılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

9-     Kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın çalıştığı işlerdeki işverenlerinden kesilen prim iadesi için herhangi bir süreç başlatılmış mıdır? Başlatmayı düşünüyor musunuz?

10-  Bedelli Askerlik ücretlerinde makul bir indirime gidilmesini planlıyor musunuz?

11-  Yurt dışında seçim bölgeleri oluşturulması veya Yurtdışı Türkler Bakanlığı kurulmasını düşünüyor musunuz?