Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı Kişiyi Hangi Durumda ve Nasıl Etkiler?

Bu yazımızda Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı hakkında en sık sorulan soruları cevaplamaya çalışacağız.

Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı, geçtiğimiz haftalardan bu yana gündemden düşmeyen ve kafalarda soru işaretleri bırakan konular arasında. Bu yazımızda Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı hakkında en sık sorulan soruları cevaplamaya çalıştık.

 

Peki Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı kimleri etkilemektedir?

Almanya’da oturumu olup, bahsi geçen ülkelerden herhangi birinde banka veya diğer finansal hesabı olan herkesin hesap bilgileri paylaşılır. Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı için kişinin vatandaşlığı bir önem taşımaz.

 

Hangi bilgiler paylaşılır?

Kişinin isim, soy isim, adres, doğum tarihi, vergi kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra, banka hesap numaraları ve bu hesapların yıl sonu bakiyeleri, yatırım gelirleri, menkul kıymet satışından elde edilen temettüler ve karları gibi bilgilerde paylaşılır. Bu bilgiler, ikamet edilen ülkenin maliyesi tarafından vergilendirilebilir.

 

Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı ne zaman gerçekleşecektir?

Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı her yıl 30.09. tarihinde gerçekleşecektir. Bu sene pandemi sürecinden dolayı Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı 31.12.2020 tarihinde gerçekleşecektir. Ancak teknik hazırlıklar tam olarak yerine getirilmediği gerekçesiyle Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda ile bilgi paylaşımının ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

 

Kişinin kendini ihbar etme hakkı var mıdır?

Otomatik Finansal Bilgi Paylaşımı gerçekleşmeden önce kişinin kendini ihbar etme hakkı vardır.

Bu durumda kişi yaklaşık 2008 yılından bu yana Almanya dışında elde ettiği yatırım gelirlerini ve karları sunmak durumundadır.

Ancak bunun üzerine vergi dairesinin tespit ettiği vergi borcunun, gecikme borcunun ve faizinin tamamını ödemek zorundadır. Kişinin kendini ihbar etmesi yalnızca ceza almasını önler.

Bankaya yurt dışı adresi, yurt dışına ait (cep) telefon numarası ve(ya) yurt dışına ait bir mail adresi veren herkesin bilgileri aktarılacaktır.

 

Çifte vatandaş olanların bilgileri de paylaşılacak mı?

Bir önce ki sayımızda da belirttiğimiz gibi otomatik finansal bilgi paylaşımı için kişinin vatandaşlığı bir önem taşımaz. Çifte vatandaşlar için de genel paylaşım kriterleri geçerlidir.

Hangi kuruluşlar bildirimde bulunacaklar?

Yalnızca aşağıda belirtilen 4 tür finansal kuruluşlar bildirimde bulunacaklar:

  1. Mevduat kuruluşları (genel olarak bankalar)
  2. Saklama kuruluşları (saklama bankaları vb.)
  3. Yatırım kurumları (yatırım bankaları ve fonlar gibi)
  4. Belirli sigorta şirketleri.

Pasif, yani hareketsiz, hesaplar hakkında da bilgi verilecek mi?

Son 6 yıl içerisinde hiçbir işlem yapılmamış ve bakiyesi 1.000 ABD dolarını geçmeyen bir hesap hakkında bilgi verilmeyecek.

Kapatılmış bir hesap hakkında bilgi verilecek mi?

Bunun için hesabın kapatıldığı yıl baz alınır.

Yıl içerisinde kapatılan bir hesabın bilgisi takip eden yılda paylaşılacaktır.

Örneğin 2020 yılı içerisinde kapatılan bir hesap hakkında 2021 yılında bilgi verilecektir. Ancak 2019 yılında kapatılan bir hesap hakkında 2021 yılında bilgi verilmez.

Otomatik finansal bilgi paylaşımından dolayı vatandaş çifte vergi mi ödeyecek?

Çifte vergilendirme yapılmayacaktır. Kişi elde ettiği geliri, geliri elde ettiği ülkede vergilendirdiği takdirde, ödediği meblağı mukim olduğu ülkede ödemesi gereken vergi tutarından düşebilecektir.

Herhangi bir şekilde otomatik finansal bilgi paylaşımının dışında kalmak mümkün mü?

Paylaşım kriterlerini taşıyan herkesin bilgileri paylaşılır. Bu durumda otomatik finansal bilgi paylaşımının dışında kalmak mümkün değildir.

Peki son olarak otomatik finansal bilgi paylaşımı hangi durumlarda gerçekleşir ve gösterge bulunan her vatandaş bildirilecek mi?

Gösterge bulunan vatandaşlarla irtibata geçilebilir ve kendilerinden nerede mukim olduklarını gösteren bir beyan istenebilir. Kişi Türkiye’de mukim olduğunu beyan eder ve belgelerse, bu kişi hakkında bildirimde bulunulmaz.

Yani özetleyecek olursak, bankaya yurt dışı adresi, yurt dışına ait (cep) telefon numarası ve(ya) yurtdışına ait bir mail adresi veren herkesin bilgileri aktarılacaktır. Otomatik finansal bilgi paylaşımı yurtdışı bağlantısı emaresinin var olması durumunda gerçekleşir.

Camiahaber                            Veysel Pountso:

—◄◄