Bilim insanları, iklim krizini “sözde-bilim” olarak değerlendirdi.

1609 imza sahibi, iklim krizi olmadığını belirten bir bildiri imzaladı ve böylece insanın iklim değişikliği ve aşırı sıcaklık hususunda iddia edilen rolü hakkında şüphe uyandırdı.

Kuantum mekaniği üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı 2022 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan John F. Clauser, “iklim krizi yok” mesajı taşıyan Clintel’in Dünya İklim Bildirgesi’ni imzalamaya karar verdi . Clauser, bildiriyi imzalayan Nobelli ikinci bilim insanı, ilki Dr. Ivar Giaever oldu. Dünya İklim Bildirgesi’ni imzalayan bilim insanı ve uzmanların sayısı hızla artıyor ve şu anda 1609 kişinin bildirgede imzası bulunuyor.

Şüpheleri; doğal faktörlerin çok fazla rol oynadığını, ısınmanın tahmin edilenden daha yavaş olduğunu, modellerin güvenilmez olduğunu, CO2’nin büyük faydaları olduğunu ve hava felaketlerinin artmadığını gösteren verilere dayanıyor.

Bildirgede şunlar yer alıyor:

Jeolojik arşiv, Dünya’nın ikliminin, gezegen var olduğu sürece, doğal soğuk ve sıcak aşamalarla değiştiğini ortaya koymaktadır. Küçük Buz Devri 1850 gibi yakın bir tarihte sona erdi. Bu nedenle, şu anda bir ısınma döneminden geçmemiz şaşırtıcı değil.

Isınma tahmin edilenden çok daha yavaş.

Dünya, IPCC’nin modellenmiş antropojenik zorlama temelinde tahmin ettiğinden önemli ölçüde daha az ısındı. Gerçek dünya ile modellenen dünya arasındaki uçurum bize iklim değişikliğini anlamaktan çok uzak olduğumuzu söylüyor.

İklim politikası yetersiz modellere dayanıyor.

İklim modellerinin pek çok eksikliği var ve politika araçları olarak uzaktan da olsa makul değiller. Sera gazlarının etkisini abartmakla kalmıyorlar, atmosferi CO2 ile zenginleştirmenin faydalı olduğu gerçeğini de göz ardı ediyorlar.

CO2 bitki besinidir, dünyadaki tüm yaşamın temelidir.

CO2 bir kirletici değildir. Dünyadaki tüm yaşam için gereklidir. Daha fazla CO2, gezegenimizi yeşillendirerek doğa için uygundur. Havadaki ilave CO2, küresel bitki biyokütlesindeki büyümeyi destekledi. Aynı zamanda tarım için de kârlı, dünya çapında mahsul verimini artırıyor.

Küresel ısınma doğal afetleri artırmadı.

Küresel ısınmanın kasırgaları, selleri, kuraklıkları ve benzeri doğal afetleri artırdığına veya sıklaştırdığına dair istatistiksel bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, CO2 azaltma önlemlerinin maliyetli olduğu kadar zarar verici olduğuna dair çok sayıda kanıt vardır.

İklim politikası bilimsel ve ekonomik gerçeklere saygı göstermelidir.

İklim acil durumu yok. Bu nedenle paniğe ve alarma gerek yoktur. 2050 için önerilen zararlı ve gerçekçi olmayan net sıfır CO2 politikasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Azaltma yerine uyarlamaya gidin;
Sebepler ne olursa olsun adaptasyon işe yarar.”

Yarınlar.com.tr

@aa