Millî Eğitim Bakanlığınca Hollanda Türk Toplumu için uzaktan çevrimiçi Türkçe ve Türk Kültürü kursları hazırlandı. Dersler, Millî Eğitim Bakanlığ ınca belirlenen uzman öğretmenlerce verilecektir.

Aşağıdaki afişteki bağlantıyla, katılımcıların Türkçe seviyelerini belirlemek üzere hazırlanan teste ulaşılabilmektedir. Sınıflar, bu testin sonuçlarına göre oluşturulacaktır.