Ana dili, bir insanın kimliğini belirleyen en temel unsurlardandır. Yabancı bir ülkede ana dilin önemi daha çok artmaktadır, zira dilin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması yurt dışında daha da büyük bir sorumluluktur.

Diğer yandan yapılan birçok bilimsel araştırma, ana dilin akademik başarıya katkısının önemli ölçüde yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ana dilin kültürel kimliğin yeni kuşaklara iletilmesinde önemli bir araç olduğu da bir gerçektir. Bugün başta Hollanda’da olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısını göz önünde bulundurursak, Türkçeyi ana dili olarak konuşan insanların sayısının, kimi Avrupa dillerini ana dili olarak konuşanlardan daha fazla olduğu gerçeğini görebiliriz.

Stichting Tulip Institute for Turkish Language and Culture’ı temsilen Vakıf Başkanı Melek Yücel’in HDV Kuzey Hollanda toplantısında yapmış olduğu konuşmasında şunları söyledi:

“2004 yılında ilkokullarda Türkçe derslerinin verilmesine ilişkin Hollanda Hükümeti tarafından sübvansiyonların desteklenmemesi sonucunda Türkçe dersleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu gelişme dilimizin ve kültürümüzün yeni nesillere aktarılması konusunda bazı problemleri beraberinde getirmiştir. Araştırmacılar Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenli çocukların dil gelişimlerinin Türkiye’de yaşayan yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında daha yavaş ilerlediğine dikkat çekmektedir. Böylece anadil derslerinin ne kadar önemli olduğuna tekrardar vurgu yapmak isterim.

Çift dilli yetişen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalara göre anadilini iyi bilen çocuklar ikinci bir dili daha iyi öğrenebilmektedir. Anadilini bilen çocuklar öncelikle dil geriliğini ortadan kaldırabilmekte ve böylece okuldaki eğitim hayatını başarılı bir biçimde sürdürebilmektedir. Böylelikle gelecekte toplumla daha iyi bir şekilde iç içe yaşayabilmektedir. Bu nedenle anadil eğitimi her bir birey için çok kıymetlidir.

Türkçe derslerinin eksikliğinden hareketle Hollanda genelinde 7-12 yaş aralığındaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe eğitim projeleri sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Hollanda’da üç yıldır yürütülen proje, 2021-2022 eğitim – öğretim yılında enstitümüze verilmiştir. Geçen sene de verilen Türkçe derslerinin yürütücülüğünü ve koordinatörlüğünü yine aynı ekip olarak Sevda Hanım, Asel Hanım ve benim tarafımdan gerçekleştirilmiştir. Bu dönem bizler de kendi hür irademizle kendi vakfımızı açmaya karar verdik. Turkish Language Project’in kısaltımından ötürü Tulip ismini seçtik. Bir diğer sebebi ise iki kültür arasındaki yüzyıllardır süre gelen güzel ilişkilerin de bir sembolü olmasından dolayıdır. Hiçbir benzer isimli oluşum ya da toplulukla bir bağımız bulunmamaktadır. Ben vakfın başkanı ve aynı zamanda projenin idari koordinatörüyüm. Bu dönemki Türkçe derslerine ilişkin bilgi vermek istiyorum. 80 kurumluk kontenjan imkânımız olduğu derslerimizi 7-12 yaş aralığında olan Türk kökenli çocuklara yönelik yetkin öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Proje 32 haftadan oluşmaktadır ve yeterli kontenjanı sağlayabilen kurumlar ile harekete geçilmiştir. Projeye katılmak isteyen kurumlar ücretsiz lokasyon temini ve en az 10 öğrencilik katılım sağladıkları takdirde ders kitap ve materyallerini sağlayarak ders verecek öğretmenimizin yönlendirilmesini sağlıyoruz. Akabinde yine ders takibini,eğiticilerimizin eğitimlerini ve kurum ziyaretlerini elden bırakmıyoruz. Bu dönemki yeniliklerimizden ilki uzman profesörler ile çalışmalarımız sonucunda üç farklı dil seviyesine aynı sınıfta ders verme imkânı sağlayan yeni farklı seviyelere yönelik ders kitaplarımız oldu. Yine teknoloji çağında büyüyen çocuklarımızı buradan da yakalayabilmek için yeni döneme özel olarak hazırlanmış olan weebly isminde dijital uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Derslerimizi oyun ve eğlence ile destekleyecek eğitici Türkçe oyunları, Türkiye haritası, konulara özel posterler ve dünya klasiklerinden oluşan hikaye setleri ile derslerimizin gerçekleştiği her bir kuruma Türkçe kitimizi gönderiyoruz. Yaklaşık 800 öğrenci ile başladığımız proje döneminde 1500 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.”

Haber: Sedat Tapan