Mustafa Ünver’den boşalan ve iki yıla yakındır Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ali Parlak’ın vekalet ettiği Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğine Prof. Dr. Haluk Songur atandı

Prof. Dr. Haluk Songur kimdir?

1992 yılında Uluslararası İslam Üniversitesi, Hukuk ve İslam Hukuku Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1995 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İslam Hukuk Bilim Dalında, Doktorasını 2001’de Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümünde tamamladı.

İlgi ve çalışma alanları: Hukuk, Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi, Mukayeseli Hukuk, İnsan Hakları, Demokrasi, Ekonomi, İslâm Ekonomisi, Ceza Felsefesi ve Hukukudur.

Lahey Din Hizmetleri Müşavirliğine atanan Prof. Dr. Haluk Songur, Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktaydı.