Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi, Almanya’nın belgelenmiş savaş suçlarına rağmen İsrail’e şartsız destek vermesini eleştiridi ve kararlı bir barış politikası yürütmesini istedi.

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi, Alman hükümetine çağrıda bulunarak, Almanya’nın Yahudilere karşı tarihi sorumluluğunun aynı şekilde Filistinliler için de geçerli olması gerektiğini bildiren bir açık mektup yayımladı.

Açık mektupta, masum sivillerin her ne pahasına olursa olsun korunması gerektiği bildirildikten sonra, Gazze’de yaşanan akıl almaz acılar karşısında, başta Federal Almanya Cumhuriyeti olmak üzere uluslararası toplumun kayıtsız kalmaması, yüzeysel eleştirilerde bulunmak yerine savaşın bitirilmesi için çalışması istendi.

“Ne yazık ki Almanya bu savaşın sona erdirilmesi için yeterli çabayı göstermemektedir. Alman hükûmetinin bugüne kadar savaş suçlarına neredeyse hiç değinmemesi ya da bunları açık ve sert bir şekilde kınamaması, belgelenmiş çok sayıda vakaya rağmen İsrail’i koşulsuz olarak desteklemeye devam etmesi eleştirilmektedir.” denilen açık mektupta Alman hükûmetine aşağıdaki hususları yerine getirme çağrısında bulunmanın tarihî bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

KRM Alman hükümetin şu isteklerde bulundu:

• Kalıcı barışa yol açacak koşulların sağlanması amacıyla kalıcı bir ateşkes için kararlılıkla çalışılmalıdır.
• İsrail ordusu tarafından orantısız güç kullanılmamasının sağlanması için çalışılmalıdır.
• Hamas’ın zulmü nedeniyle hiçbir masum sivil toplu olarak cezalandırılmamalıdır.
• Acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın sadece havadan değil karadan da ulaştırılmasını sağlayacak adımlar atılmalıdır.
• İlgili herkesin işlediği savaş suçları belgelenmeli ve bunların kovuşturmaya hazır hâle getirilmesini sağlamak için çalışılmalıdır.
• Gazze’nin yeniden inşa edilebilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.
• İki devletli çözüm için kararlı bir şekilde ve diplomatik angajmanla çalışılmalıdır.
• Batı Şeria’da Filistinlilere karşı uygulanan şiddetin durdurulması ve Birleşmiş Milletler tarafından Batı Şeria’daki Filistinlilerin durumuna ilişkin bir rapor hazırlanması sağlanmalıdır.
• Yasa dışı yerleşimlere karşı kararlı bir şekilde tepki gösterilmelidir.
• Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından talep edilen tüm tedbirlerin uygulanması sağlanmalıdır.