Türkler arasında yeniden artmaya başlayan işsizlik ve ayrımcılıkla ilgili IOT tarafından bir açıklama yayımlandı.

“Ayrımcılıkla mücadelede söz değil, somut önlemler gerekiyor!” başlığı ile yayımlanan açıklamada şu iadeler yer aldı:

Ne zaman Hollanda ekonomisinde bir daralma görülse, işini en önce kaybeden göçmenler oluyor. Ekonominin iyi gittiği süreçlerde, Türkler arasındaki işsizlik oranı yerli Hollandalılara göre ortalama 1,5 – 2 kat daha yüksek, kriz dönemlerinde ise bu fark 3 – 4 katına çıkıyor. Hükûmetin önemli danışma organları (Merkezi Plan Bürosu ve Sosyal Kültürel Plan Bürosu) yaz döneminde yaptıkları uyarılarda, korona önlemlerinin yol açtığı ekonomik krizden en çok göçmen gruplar, düşük eğitimliler ve kısmi çalışamaz durumda olanların etkileneceğini belirttiler. İstatistik Kurumlarına göre, kısa süreli (flexibele contracten) sözleşmelerle çalışanların oranı bu gruplar içinde daha yüksek ve kriz dönemlerinde önce onlara çıkış veriliyor.

Göçmenler arasında işsizliğin hızlı artmasının bir diğer önemli nedeni de ayrımcılık. İş piyasasıyla ilgili istatistikler, korkulduğu şekilde bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkler arasındaki işsizliğin daha hızlı artmaya başladığını gösteriyor. IOT olarak geçen Mayıs ayında, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Koolmees’e gönderdiğimiz mektupta, tehlikeye dikkat çekerek işsizliğin göçmenler arasında orantısız şekilde artmasını önlemek için bazı önerilerde bulunmuştuk. İşe alımlarda eşit şans tanınmasının zorunlu hale gelmesi ve işten çıkarmalarda, eşit davranılmasını istemiştik. IOT’nin bu mektubuna henüz bir cevap gelmedi.

ABD’de George Floyd’un trajik biçimde öldürülmesinden sonra, ayrımcılıkla mücadele konusu tüm dünyanın gündemine girdi. Konu bir süredir Hollanda’nın da gündeminde ve kamu oyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Umarız ayrımcılıkla mücadeleye olan bu ilgi sözde kalmaz, etkili ve somut önlemler alınır.

Zeki Baran – IOT Başkanı