Kendisini Hollanda’dan yakinen tanıdığımız Hollanda Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının her kademesinde yer almış olan ve 2018 Ağustos ayından itibaren Türkiye’de (Kayseri’de) yaşamına devam eden Mehmet Akbulut, ile bu yeni derneği konuştuk. Akbulut, derneğin kuruluşunu, gerekçesini ve ileride yapmayı planladıkları çalışmaları bizlerle paylaştı. Söyleşimizi ilgi ile okuyacağınızı ve istifade edeceğinizi umuyoruz

Doğuş: Sayın Akbulut Hollanda’daki Türkler sizi çok yakinen tanırlar belki ama, tanımayanlar için kendinizi kısaca okurlarımıza tanıtır mısınız?

Ben Mehmet Akbulut, 1961 Kayseri-Elmalı köyü doğumluyum.
İlkokulu köyümde, ortaokulu Himmetdede nahiyesinde okudum, ticaret lisesini Kayseri’de bitiremeden 1978 yılında Hollanda’ya aile birleşimi çerçevesinde geldim. Geldiğim ilk yıllarda yoğun şekilde lisan sıkıntısı yaşadığımızdan önümüze gelen çeşitli vasıfsız işlerde çalıştım. 1984 yılında Rotterdam Yüksek Okuluna başladım (Hoogschool Rotterdam). Bu okuldan 1989 yılında mezun oldum. İlerleyen yıllarda yoğun şekilde çeşitli sektörlerde idarecilik yaptım. 2018 yılında da “kalan ömrümüzü doğduğumuz yerde geçirelim” diye düşündük ve şimdi Kayseri’de yaşıyoruz.

Biz sizi Hollanda İslam Federasyonu’ndan, yine Hollanda’da ilk kurulan Al Ghazali İslam okulu kurucularından, MÜSİAD Hollanda’nın ve daha bir çok Sivil Toplum Derneklerinin kurucularından olduğunuzu biliyoruz, şimdi de Kayseri’de yaşıyorsunuz ama burada da bir dernek kurdunuz, siz derneksiz yapamıyor musunuz?

Biraz öyle gözüküyor ama ben sorumluluk hisseden biriyim. Toplumda bazı eksiklerin sadece farkında olmak ve eksikleri eleştirmek bana göre bir tavır değil. Eğer bir eksik veya yapılmasında fayda mülahaza ettiğim bir konu veya durum varsa o eksikliğin giderilmesi için gayret gösteren birisiyim, yani ben bir eylem adamıyım. Bu bağlamdan olacak herhalde ki biz burada geri dönmüş Avrupalı Türklerin bir araya geleceği, iyi ve kötü günlerinde birbirlerine destek olabilecekleri, ortak geçmişlerini paylaşabilecekleri ve tekrar geldikleri Anavatanlarına yabancı kalmayacakları, topluma tekrar uyumun en verimli bir şekilde sağlamasına katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz bir dernek kurduk. Ayrıca takdir edersiniz ki yıllarını Hollanda’da geçirmiş bir insanın, Hollanda’daki eş, dost, ahbap ve koşmuşları için de bir şeyler yapabilmesi gerek. Her ne kadar bugünlerde konjonktürel olarak Türkiye Hollanda ilişkileri arzu edilen seviyede değilse bile, Hollanda Türkiye’nin düşmanı kesinlikle değildir. Ümidimiz odur ki, zaman içerisinde Hollandalı dost ve ahbaplarımızı da bu çalışmaya dahil ederek ülkemizin imajına olumlu manada katkı sağlamayı umuyoruz.

Amaç kitleniz geniş yani?

Tabi ki. Biz hem Hollanda’daki Tüm Türk vatandaşlarına, Hollanda’da bir müddet yaşadıktan sonra ülkelerine dönen insanımıza, yine Türkiye’de yaşayan Hollandalı insanlara veya Hollanda’da yaşayan ve Türkiye’yi kendisine güvenli bir liman, tatil beldesi veya yaşlılığını geçirebileceği dindaşlarımızla da bir şekilde ortak çalışmanın yollarını aramayı düşünüyoruz.

Dernekten bahseder misiniz?

Türkiye-Hollanda Dostluk, Dayanışma ve Kültür Derneği’nin amacı, tüzükte yazılı olduğu şekliyle; Hollanda’da bir müddet ikamet ettikten sonra tekrar Türkiye’ye dönen-yerleşen, Türkiye’de ikamet eden kişilere birinci derecede hizmet edecektir. Bahsi geçen tüm vatandaşların anavatana uyum süreçlerine en iyi bir şekilde refakat etmek, kolaylaştırmaktır. Dernek, tekrar Türkiye’de yaşamak isteyenler arasında bilgi akışını sağlamak, dayanışma içerisinde olmak, hem Hollanda’dan hem de Türkiye’den kaynaklanan özel sorunlara yönelik çalışmalar ve Çalıştay’lar yapmak, gerekli kurum ve kuruluşlara sorunlarla alakalı öneriler sunmak, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek; sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmak, amacı ile kurulmuştur.

Siz Kayseri’de yaşadığınıza göre dernek Kayseri merkezli mi çalışacak ve neden Kayseri?

Çok özel bir sebebi yok aslında ama burada bu oluşumun olması konusunda duyarlı arkadaşlarla bir araya geldik ve Kayseri’de bu derneği kurduk ancak Kayseri ile sınırlı bir çalışma olmadığını özellikle belirtmek isterim. Biz Türkiye’nin her bölgesinden insanlara hizmet etmek istiyoruz hatta Hollanda’daki vatandaşlara da, yani bizim üye kabulümüzde böyle bir sınırlama kesinlikle yoktur, hatta kurucularımızın arasında Denizlili, Yozgatlı arkadaşlarımız var.

Peki Sayın Akbulut, böyle bir dernek Türkiye’de kendine göre bir yer edinebilecek midir?

Bu biraz ileriye yönelik soru oldu ama şunu belirtmek gerek: Bu tür çalışmalar insan ve inanç odaklı çalışmalardır. Eğer bizler böyle bir derneğin artı değerlerine inancımız varsa bu derneğin de bu toplumda kendine bir yer edinme şansı vardır. Biz çok iddialı olmamamıza rağmen şunu da biliyoruz ki böyle bir dernek çok büyük bir açığı dolduracaktır. Tabi bu gönül işi. Türkiye’ye dönmüş tüm vatandaşlar “aman aman nerede kaldınız, bizler de sizleri bekliyorduk” demeyeceklerdir belki de ama böyle bir oluşumun herkese faydalı olacağını idrak edenler, derneğimizde aktif olarak görev alacaklardır. Biz sizin vasıtanızla Hollanda’da ikamet eden vatandaşlarımıza ve Türk vatandaşı olmayıp da böyle bir çalışmanın içerisinde olmak isteyen insanlara duyurmayı isteriz. Biz ilk adımı attık, ki bildiğiniz gibi ilk adım en zor adımdır inşallah gerisi gelecektir.

Peki arzu eden insanlar sizlerle nasıl irtibata geçecekler? Derneğinize nasıl üye olacaklar? Üye olabilmek için özel şartlar var mıdır?

Derneğin tüzüğünde yasal olarak nasıl üye olunabileceği şöyle belirtilmiştir: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddî ve manevî bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Tüzükte belirtilen böyle bir çalışmayı destekleyen her kişi üye olabilir. Üye olabilmek için yazılı olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Daha sonra dernek yönetimi üyelik talebinin onanıp onanmadığını müracaat eden kişiye bildirecektir.

Sizinle bu yolda yürümek veya bir şekilde çalışmalarınıza maddî manevî katkıda bulunmak isteyen insanlar size nasıl ulaşabilirler?

Derneğimizin idari ofisi Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nın hemen yanındaki Sahabiye Mahallesi, Mete caddesi Toprak İşhanı Kat 5 No: 20
Kocasinan adresinde bulunmaktadır. Buraya yolu düşen arkadaşlarımızı bekleriz. Çayımız ve kahvemiz her zaman dostlarımız için vardır. Ayrıca yine bize en kolay ulaşım elektronik mektup
yoluyla olacaktır.
Bizlere, turhol.dernek@gmail.com adresinden ulaşabilirler ve ayrıca ileri tarihlerde yayımlayacağımız sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirler.

Sayın Akbulut keyifli bir sohbet oldu. Sizlere bu girişiminizde başarılar diliyoruz. Hollanda’da yaşayan bizleri ara sıra çalışmalarınızdan haberdar ediniz.

Biz teşekkür ederiz, sizin vasıtanızla tüm dostlarımıza selamlarımızı iletiyoruz.
Söyleşi: Zeynep Aktalan —◄◄