Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) ile Demografi Enstitüsü’nün (NIDI) ortak araştırmasına göre, 2010 yılında ülkede 184 bin çocuk dünyaya gelirken, 2018’de bu sayı 169 bine düştü.

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların daha fazla yüksek öğrenime devam etmesi ve giderek daha esnek çalışma koşullarına sahip olması nedeniyle, doğum oranında keskin bir azalma yaşanıyor. Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) ile Demografi Enstitüsü’nün (NIDI) ortak araştırmasına göre, 2010 yılında ülkede 184 bin çocuk dünyaya gelirken, 2018’de bu sayı 169 bine düştü.

Ülkede kadın başına ortalama çocuk sayısı da 2010’da 1,8 olarak belirlenirken, bu oran 8 yıl içinde 1,5’e geriledi. Araştırmacılara göre, bu durum kesinlikle ekonomik nedenlere dayanmıyor. Çünkü Avrupa’daki 2009 krizi sonrası ekonomi daha kötüyken, çocuk sayısının düştüğü 2018 yılında, ekonomik açıdan durum oldukça iyiydi.

Çocuk sayısındaki keskin düşüş, kadınların daha fazla yüksek öğrenim ve iş dünyasında yer almasına bağlanıyor. Zira son yıllarda 22-27 yaş arasındaki kadınlar arasında üniversite ve yüksek okula devam eden kadın sayısı, ciddi bir şekilde arttı. Esnek çalışma koşulları da etkili oldu.

Eğitim sonrası iş gücü piyasasına geçiş yapan kadınların, daha az çocuk sahibi olduklarını vurgulayan araştırmacılara göre, özellikle 33 yaşın altındaki kadınlarda çocuk sahibi olma oranı çok düşük. Uzmanlara göre, son yıllarda kadınlar arasında giderek artan esnek çalışma koşulları da, çocuk sahibi olmayı etkiledi. Esnek çalışma ortamına sahip kadınlar, kalıcı iş sözleşmesi olan kadınlara göre, daha az çocuk sahibi oluyor.

Hollandalı uzmanlara göre, kadınların eğitimde harcadıkları süreden bağımsız olarak genel olarak eğitim düzeylerinin artması, ilişkilerdeki bağımlılığın azalması ve konut piyasasındaki gelişmeler gibi etkenler de, özellikle genç kadınlar arasında doğum sayısının azalmasına neden oluyor.  BBC…