Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Vakfı Başkanı Ethem Emre, Prenses Laurentien van Oranje’nin de içinde bulunduğu yardım kuruluşuna ziyarette bulundu.

Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Vakfı Başkanı Ethem Emre, kısa adı BBIS olan Stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving ve asli görevi tanıtım projeleri sunarak çok kültürlü toplumun olumlu deneyimine katkıda bulunan, aynı zamanda uluslararası şehir içi yaşam için bir uzmanlık merkezi olarak da işlev gören, pratik sosyal konularda yerel ve ulusal hükümetlerin ortağı olarak hareket ederek onlara koçluk ve eğitimler sunmak olan vakıf yöneticilerinin düzenledikleri ilham turuna davet edildi. Bu tur, Hollanda’nın önde gelen isimlerinden Prenses Laurentien van Oranje’nin de içinde bulunduğu esnaf ziyaretlerini içeriyordu.

Prenses Laurentien van Oranje ve gönüllü arkadaşlarından oluşan, yoksullara topladıkları kıyafet ve çeşitli yardımları ücretsiz olarak dağıtan yardım kuruluşunu ziyaret eden iş iadamı Ethem Emre, aynı zamanda kültürlerarası sosyal girişimcilik alanında da etkin bir rol üstleniyor. “Değişime Köprü” projesi kapsamında, Social Enterprise NL tarafından desteklenen bu proje, Hollanda’da sosyal girişimcilik için daha kapsayıcı bir ekosisteme doğru atılan önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Ethem Emre’nin girişimcilik serüveni 42 yıl öncesine, 1974 yılında aile birleşimi kapsamında Hollanda’ya gelmesine dayanıyor. 1982 yılında Türkçe tercüman ve tercüman olarak kariyerine başlayan Emre, son 20 yıldır kişisel şirketlerini yönetme konusunda deneyim kazanmış bir isim olarak öne çıkıyor.

Emre’nin katılımı, Hollanda ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine ve kültürler arası etkileşimin artmasına yönelik bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda, sosyal girişimcilik alanında yapılan çalışmaların ve projelerin uluslararası işbirliğiyle daha da güçlendirilmesinin önemini vurguluyor.

Ethem Emre, ilham turu kapsamında gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde, kültürler arası diyalog ve işbirliğinin önemini vurguladı. Bu ziyaretler, Hollanda ve Türkiye’nin kültürel ve ticari bağlarını güçlendirme yolunda atılan somut adımlardan sadece biri olarak değerlendiriliyor.

Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Vakfı ve Ethem Emre gibi aktörlerin, kültürler arası anlayışı artırma ve sosyal girişimcilik alanında yeni fırsatlar yaratma konusundaki çabaları, her iki ülkenin de sosyo-ekonomik gelişimine olumlu katkılarda bulunmaya devam ediyor.

Özcan Özbay/Radyo Deniz

Ethem Emre ve Laurentien van Oranje MyLimalima’da Bir Araya Geldi: “Göçmen Entegrasyonu ve Sosyal Girişimcilikte İş Birliği”

Bridge to Change Projesi ile İlham Turu…

Ethem Emre, Bridge to Change projesi kapsamında BBIS tarafından ilham verici bir tura davet edildi. Social Enterprise NL tarafından desteklenen bu proje, Hollanda’da sosyal girişimciliğin gelişmesi için daha kapsayıcı bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Turdaki ilk durak ise Den Haag’daki MyLimalima oldu.

KvK Nederland-Turkije Vakfı’ndan Teşekkür…

Ethem Emre, KvK Nederland-Turkije Vakfı adına, dar gelirli ailelere yönelik çalışmaları için Laurentien van Oranje’a teşekkürlerini iletti. Sohbet sırasında, AEGON Nederland’dan Marco Speelmans ve Ethem’in bir iş ortağı olduğunu ve birbirlerini çeşitli sektör komisyonlarından tanıdıklarını da öğrenmek sürpriz oldu.

Girişimcilik Ruhu ve Sosyal Sorumluluk…

Ethem Emre’nin 42 yıllık bir girişimcilik geçmişi var. 1974 yılında 10 yaşındayken aile birleşimi kapsamında Hollanda’ya geldi. 1982 yılında Türkçe tercüman olarak çalışmaya başladı. Son 20 yıldır ise trafik ve iş kazası mağdurları için tazminat düzenlemeleri ile uğraşan Rechtswinkel Letselschade ve Randstad Personenschade’de çalışıyor.

On yıl önce, sigorta şirketlerine ve işverenlere hastalık izni ve iyileşme süreçlerinde yardımcı olmak için ilk interkültürel iş uzmanlığı bürosu Inter-Focus’u kurdu. Ethem, bu sayede Hollanda’daki göçmenlere ve mültecilere iş bulma ve topluma entegrasyon konusunda yardımcı olmaya devam ediyor.

Göçmen Entegrasyonu ve Sosyal Girişimciliğin Kesişimi…

Bu buluşma, Ethem Emre ve Laurentien van Oranje’ın göçmen entegrasyonu ve sosyal girişimcilik alanlarındaki ortak ilgi alanlarını ve vizyonlarını ortaya koyuyor. Ethem’in göçmen kökenli girişimciler ve mülteciler için sunduğu destek ve Laurentien’in MyLimalima ile savunduğu sosyal sorumluluk anlayışı, bu iki alan arasındaki kesişim noktasını vurguluyor.

Geleceğe Dair Beklentiler…

Ethem Emre ve Laurentien van Oranje arasındaki bu buluşmanın, Hollanda’da göçmen entegrasyonu ve sosyal girişimciliğin gelişmesi için yeni iş birlikleri ve somut adımlara yol açacağı umulmaktadır. Bu anlamlı etkileşim, farklı geçmişlere sahip bireylerin ortak bir amaç için bir araya gelerek olumlu bir değişim oluşturabileceklerini gösteriyor.