Hollanda’da Türkler için Danışma  Kurulu (IOT), Uyum Yasası ile alakalı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basının davetli olduğu buluşma, IOT Başkanı Zeki Baran’ın toplantının amacıyla alakalı yaptığı konuşmayla başladı.

Yeni Uyum yasası ile Ankara Antlaşması’nın insanlarımıza tanıdığı eşit hakların ellerinden alınmaya çalışıldığını dikkat çeken ve bu konuda Hollanda Türk toplumuna bir çağrıda bulunan IOT Başkanı Zeki Baran, “Bu gidişata sessiz kalırsak, çok daha beteri ile karşılaşabiliriz, toplumumuzu duyarlılığa davet ediyor ve başlatılacak olan imza kampanyasına herkesin katılmasını bekliyorum” dedi.

IOT BAŞKANI ZEKİ BARAN: “İMZA KAMPNAYASINA HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Yasanın ayrımcılığı körüklediğine, eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çeken Zeki Baran bu yasanın derhal iptal edilmesi gerektiğini vurgu yaparak  özetle şunlara değindi: “IOT olarak bu yasayı yürürlükten kaldırmak için kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek ve bir imza kampanyasıyla sorunu Avrupa Komisyonu’na taşımak için yola çıktık. Geçen sene yürürlüğe girmesi planlanan Uyum Yasası biraz gecikmeli olarak bu yıl 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasa, 1963 yılında iki ülke arasında imzalanan Ankara Antlaşması’na aykırı. Bu gibi tuzaklarla Anlara Antlaşması’nı delmeye ve hükümsüz hâle getirmeye çalışıyorlar. Eğer biz bu uygulamayı kabul edersek anlaşmanın tamamını geçersiz hâle getirmeye çalışacaklar ki buna asla fırsat verilmemeli, müsaade edilmemelidir. Amaç bu yasayı kullanarak Ankara Antlaşması’ndan doğan diğer hakları da Türk vatandaşlarının elinde almak. Aile birleşimi, süresiz oturum, işçi oturumu ve ticari oturum gibi durumları da zorlaştırmak için Hollanda hükûmetinin önü açılacaktır.

“HOLLANDA, ‘UYUM YASASI’ ADI ALTINDA ANKARA ANTLAŞMASI’NI ÇİĞNİYOR”

Şimdiden pek çok eve uyum sınavına, dil kursuna başlanması gerektiği hususunda bilgi bile yollanmış. Biz, Hollanda’da yaşayan Türklerin dil öğrenmesine karşı değiliz, aksine lisan öğrenmeleri hususunda teşvik bile ediyoruz. Ancak biz yapılan muameleye karşıyız. Bu yasa tam manasıyla bir ayrımcılıktır. Bu bir zorlamadır, caydırma yöntemidir. Bir şey gönüllü olarak yapılırsa başarılı olur.

Uygulanmaya konulan bu yasanın kendi içerisinde bile pek çok çelişkisi var. Gerekçelerinin de hiçbir tutarlılığı yok. IOT olarak bu yasayı yürürlükten kaldırmak için kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek ve bir imza kampanyasıyla sorunu Avrupa Komisyonu’na taşımak için yola çıktık.

IOT bünyesinde bulunan federasyonlar bu kampanya içerisinde olacak ve her türlü desteği verecekler.

Diğer federasyonların ve sivil toplum kuruluşlarının da bu eyleme, kampanyaya destek vereceklerine inanıyorum.

Türkiye o komisyonun içerisinde olduğu için sesimizin çok daha iyi duyulacağına inanıyoruz. Bizler Hollanda’daki bütün STK’lar ile bu sorunu çözmek için bir araya gelerek bir güç oluşturmayı planlıyoruz. İşin hukuki boyutunu Avukatımız İsmet Özkara yürütecek. Eylül ayı itibariyle imza kampanyamızı başlatmak ve komisyona sunulacak kadar bir sonuç elde etmek istiyoruz.

Bu sorunun çözümü için atılacak her adımda yanımızda olmak, Türkiye’den gelip de Hollanda’da yaşayan her insanın görevidir. Hangi görüş, düşünce ve inançta olursa olsun bu yürüyüşte bir ve beraber olarak hareket etmeliyiz.

Ben IOT olarak bütün STK temsilcilerini bu kampanyaya katılmaya, destek vermeye davet ediyorum. Aksi hâlde başımız çok ağrıyacak. Ankara Antlaşması’nda açılacak başka delikler, bizim daha pek çok hakkımızı da elimizden alınmasına yol açacaktır. Buna fırsat vermemeliyiz.”

AVUKAT İSMET ÖZKARA “HOLLANDA, ANKARA ANTLAŞMASI’NA AYKIRI KARAR VERDİ”

Bilgilendirme toplantısında avukat İsmet Özkara sorunun hukuki boyutunu ele alan bir sunum yaptı. Özkara yasadaki çarpıklıkları verdiği örneklerle gözler önüne serdi.

Avukat İsmet Özkara konuşmasında şunlara değindi: “Ankara anlaşması ve Hollanda ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaptı. Özkara konuşmasında “Hollanda, Ankara Antlaşması’na aykırı karar verdi, bu yüzden de birçok vatandaşımız mağdur oldu. Hollanda bu tavrı ile hukuki bir suç işliyor. 1963 yılında yapılan Ankara Antlaşması’na göre yeni çıkan kanunlar Türkiye için geçersizdir. Bu da yeni bir kanun, fakat Hollanda hükûmeti ‘biz bir yeni formül bulduk bu formüle göre Ankara Antlaşması geçerli değildir’ diyorlar. Fakat böyle bir karar yok. Son sözü hâkimler ve Adalet Divanı verecektir.”

YENİ UYUM YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

– Türkiye’den aile birleşimi ile gelmek isteyenleri,

– İmamları,

– Hollanda’da ikamet eden (oturum kartı olmayan) ve aile birleşimi başvurusu yapanları…

Yukarıda belirtilen kişiler uyum sınavında başarısız oldukları taktirde, Hollanda’ya gelemeyecekler.

YASADAN KİMLER MUAF?

– Hollanda vatandaşı çocuğu olanlar,

– AB vatandaşı eşi olanlar (Hollanda vatandaşı hariç),

– AB vatandaşları,

– Avustralya, Japonya, Kanada, Amerika, İsviçre, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere Vatikan ve Monaco.

– Belirli bir süre Hollanda’ ya gelenler (Öğrenci, Çalışmak için gelenler)

DM                      —◄◄