Tam emekli maaşı alamayanların muhtaç olduğu ek ödenek koşulları göçmen emeklilerin başvurmasını engelmesinin ardından gelen şikâyetler üzerine durumu Ulusal Ombudsman’a ileten Zeki Baran, ek ödeneklerin yardım ödeneği kapsamından çıkarılmasını talep etti. Zeki Baran konuyla alakalı şu paylaşımı yaptı:

Tam AOW- emeklilik maaşı için gerekli koşulları yerine getirmediği için eksik (AOW-gat) emeklilik maaşı alanların yaşadıkları sorunlar IOT tarafından Ulusal Ombudsman (Nationale Ombudsman) Kurumuna iletildi. Ulusal Ombudsman Reinier van Zutphen’a bir mektupla konuyu gündeme getiren IOT Başkanı Zeki Baran, çeşitli nedenlerle çok az bir gelirle yaşamak zorunda kalan özellikle birinci kuşak emekli göçmenlerin geçinebilmek için muhtaç olduğu ek (AIO) ödenek sisteminin, amacına uymadığı için geçim yardım ödeneği (bijstand) koşulları kapsamından çıkarılmasının değerlendirilmesini istedi.

IOT Başkanı mektubunda, eksik emekli maaşı nedeniyle asgari ücretin altında bir ödenekle geçinmek zorunda olan ve ek ödeneğe muhtaç olanların uymak zorunda olduğu ağır (bijstand) koşulların, bu kesimin ek ödenek başvurusunda bulunmasını zorlaştırdığını savundu.

Tam emeklilik maaşına hak kazanamayanların sayısının her yıl hızla arttığına dikkat çeken IOT, bu kesimin önemli bir bölümünün göçmenlerden oluştuğunu belirterek, yılda 13 haftadan fazla yurt dışına gidememek gibi önlemlerin ek ödenek başvurusunu engellediğini belirtti

IOT mektubunda ayrıca,  yurt dışındaki malvarlığı bildirimi (vermogenstoets), olası aile bireyleri yardımlarının ödenekten (inkomentoets) kesilmesi, kışın soğuk ayları memleketinde (overwinteren) geçirmek isteği ve gelirlerin paylaşımı (kostendelersnorm) uygulamasının da göçmen yaşlıların ek ödenek başvurusunu engelleyen nedenler arasında olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, asgari geçim (bijstand) yardım ödeneği sisteminin kişileri yeniden iş hayatına teşvik amacı taşıdığını ve aynı kuralların düşük maaşlı emeklilerin gelir durumunu telafi eden bir uygulama olamayacağı savunularak konunun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.

Zeki Baran / IOT Başkanı