Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT), Avrupa Komisyonu’nun geliştirmek istediği entegrasyon politikasına katkı amacıyla, İçişlerinden Sorumlu Komiser Ylvia Johansson’a gönderdiği mektupta, Avrupa’da ayrımcılıkla mücadele konusunda görüşlerini iletti. IOT mektubunda, AB ülkelerinde yaşayan göçmenlerin topluma uyumu ve katılımının sürekli artan ayrımcı, ötekileştirici, yabancı düşmanlığı ve özellikle de islamofobik uygulamalarla engellendiği belirtildi.

 

Hollanda’da göçmen kökenlilerin iş ve  konut piyasasında maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları örnek gösteren IOT,  ayrıca eğitimde giderek artan fırsat eşitsizliğine de dikkat çekti.

Bu bağlamda, üye ülkelerin  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile arasında Türkiye ile imzalanan Ortaklık Hukuku Anlaşmaları olmak üzere, bireylere eşit muamele öngören anlaşma maddelerine ne kadar uygun davrandıklarının kapsamlı bir şekilde araştırılmasını istedi.

 

Son olarak ülkesel ve yerel düzeyde göçmen gruplarla diyalogun önemine de değinen IOT,  özellikle göçmenleri temsil gücü olan kuruluşlarla görüşme içinde olunmasını istedi. Ülke yönetimlerinin göçmen kuruluşları, entegrasyon sürecine dahil ederek onları eşit ve sorumlu bir partner olarak kabul etmelerinin önemine değindi.

Zeki Baran – IOT Başkanı