İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri ile binlerce kişinin bir araya geleceği 19 Mayıs’taki Kardeşlik ve Dayanışma Günü ve aynı gün icra edilecek 15. IGMG Genel Kurulu hakkında konuştuk.

Sayın İleri, İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 19 Mayıs’ta Avrupa’da büyük bir buluşmaya hazırlanıyor. Neden “Kardeşlik ve Dayanışma Günü”? Neden böyle geniş çaplı bir programı düzenliyorsunuz?

IGMG bugün geldiği nokta itibarıyla; Kıbrıs’tan Kırgızistan’a, Japonya’dan Amerika’ya değin 43 bölgeye ulaşmış, yüzlerce camisi, yüzbinlerce cemaatiyle bir dünya teşkilatıdır. Maddi ve manevi tüm desteğini gönüldaşlarından alan Teşkilatımız 50 yılı aşkın bir tecrübe ile iyi günde kötü günde tüm zorlukları cemaatiyle birlikte aşmış tüm güzellikleri birlikte paylaşmıştır. Biliyorsunuz bir pandemi dönemi atlattık, biz aslında 2020’de büyük bir program yapacaktık, hazırlıklarımızı tamamlamıştık ancak pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Bu dönemde bırakın program düzenlemeyi, camilerde bile yan yana saf olamadığımız günler yaşadık. Hatta öyle ki bazı yerlerde bazı camilerimizi geçici olarak kapattık. Bu süreç de aynı mefkureye gönülden bağlı cemaatimiz arasında; bir kaynaşma, yeniden bir araya gelme, dünya ve ahiret kardeşliğimizi yeniden pekiştirmeye olan hasreti artırdı. Böylesi devasa bir sivil toplum kuruluşunun cemaatiyle bir araya gelerek hasret gidermesi de şüphesiz büyük ve kapsamlı bir programı elzem kılmaktadır.

“CEMAATİMİZİ AİLECEK BEKLİYORUZ”

Peki bu özel gün ve programın içeriğinden biraz bahseder misiniz? Programa ailecek katılmak mümkün mü?

En son bu çapta bir programı 10 sene önce gerçekleştirmiştik. Bir dünya teşkilatı olduğumuz kadar gencinden yaşlısına, kadından erkeğe, 7’den 70’e yönelik çalışmalar yapan bir kurumuz. 19 Mayıs 2024 tarihinde Belçika’nın Hasselt kentinde gerçekleşecek programımızda bu bağlamda, çocuklara yönelik etkinlikler, kadınlara gençlere yönelik çeşitli içerikler ve sanatsal gösteriler yer alacak. “Geçmişin Mirası, Geleceğin İnşaası” sloganıyla düzenlediğimiz programda, sanatçılar, coşkuyla takip edilecek sahne programları yer alacak.

Aynı gün -daha önce de yapıldığı gibi- 15. IGMG Genel Kurulumuzu da icra edeceğiz. Bu kurulda, delegelerimizin katılımıyla mali raporun ibra edilmesi ve 2023 yılında teşkilat bazında yapılan faaliyetlerin aktarılması gibi önemli gündem maddeleri ele alınacak. Tüzük değişikliği oylanacak. IGMG’nin değişen ve gelişen imajını da yansıtan yenilenen IGMG logosu ve hazırlanan yeni tanıtım klipleri de ilk kez gösterime sunulacak.

“HER KURUM KENDİNİ YENİLER”

Genel Kurul ve tüzük değişikliğinden bahsettiniz. Neden bir tüzük değişikliğine gidiliyor?

IGMG köklü ve bağımsız bir cemaattir. Bir avuç üniversiteli genç ve göçmen işçi tarafından kurulup, gücünü tabanından alan, kendi gayretleriyle, kendi öz kaynaklarıyla gelişen her anlamda sivil bir İslami teşkilattır. Farklı evrelerden geçerek, tabanının güveni ve desteğiyle bugünlere kadar gelmiştir. Rabbim emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun.

Nasıl ki her insanın hayatının farklı evrelerinde farklı ihtiyaçları varsa ve kendini geliştirerek bu ihtiyaçları gideriyorsa her topluluğun, kurumun ve kuruluşun da zamanla yeniliklere gitmesi gerekir. Sürekli yeni çalışma alanları açarak, yeni proje formatları üreterek ve insanı merkeze alıp ona yatırım yaparak IGMG kendisini güncelleyen bir teşkilattır. Aynı şekilde faaliyetlerinin temeli olan tüzükler için de bu geçerlidir.

“GENEL KURULUMUZ, TEŞKİLATIMIZIN EN ÜST YÖNETİM ORGANIDIR.”

Peki ne gibi değişiklikler ön görülüyor?

Teşkilatımız geçmişte de zamanın ihtiyaçlarına göre tüzük değişiklikleri ve güncellemeler Genel Kurullarımızda yapmıştır. Genel Kurulumuz, teşkilatımızın en üst yönetim organıdır. Son olarak 2011 yılında yapmış olduğumuz tüzük değişikliği ile delege yapımızı geniş tabanlı olarak ihdas ettik ve özellikle camilerimizi delege statüsüne çıkardık. Bu bağlamda, MYK ve Bölge Yürütme Kurullarımızdan 18 asil üye, Din İstişare Kurulu’nun asil üyeleri ve şubelerimizin, yani camilerimizin, tüzel kişiliklerini temsil eden birer kişi, teşkilatımızın delegeleri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, 2011 yılındaki tüzüğümüzde, teşkilatımızın yönetimini istişare edecek ve genel kurula teklif edecek bir “Seçim Kurulu” ihdas edilmiştir. 2011 yılı tüzüğümüze göre Seçim Kurulu, MYK üyelerimiz, bölge başkanlarımız ve Din İstişare Kurulu’nun asil üyelerinden oluşmaktadır.

Buna göre, Seçim Kurulu genel başkanlık istişarelerini yapıyor ve önerdiği adayı Genel Kurul’a götürüyor. Genel Kurulumuzda delegelerimiz onayladıktan sonra, teşkilatımızın genel başkanı ve yönetimi seçilmektedir.

Bu Seçim Kurulu’nun yönetimini ve işleyişini deruhte edecek Mütevelli Heyeti organı ise 2016 yılında yapılan Genel Kurulumuzda oluşturuldu. Beş kişiden oluşan, hâlihazırdaki Genel Başkan başkanlığında, Abdülhalim İnam, Celil Yalınkılıç, Kadir Sürücü ve Ayfer Topal’dan oluşan bir Mütevelli Heyeti kuruldu. Yani Mütevelli Heyeti zaten mevcuttu, ancak bunun görev süresi ve seçilecek üyelerin kimlerden oluşacağına dair kriterler belirtilmemişti.

2024’ün başında beri ilgili kurullarımızda tüzük değişikliğiyle ilgili istişarelerimiz yaparak çalışmalarımız yürüttük. Altı hafta önce delegelerimize gönderdiğimiz tüzük değişikliğinde, Mütevelli Heyeti’nin beş yıl MYK’da görev yapmış, iki dönem bölge başkanlığı yapmış ve beş yıl Din İstişare Kurulu’nda görev yapmış kişilerden oluşması gerektiği belirtiliyor. Görev süresini ise en fazla on yıl ile sınırladık. Şu an mevzubahis olan değişiklik, zaten mevcut olan Mütevelli Heyeti’nin süresi ve kimlerden oluşacağı ile ilgilidir.

Kardeşlik ve Dayanışma Günü organizasyonunu önümüzdeki yıllarda tekrar yapmayı düşünüyor musunuz?

Elbette! Cemaatimizden bu konuda çok yoğun bir arzu ve ilgi var. Bildiğiniz üzere 4 yıl önce patlak veren pandemi, büyük salon programlarıyla ilgili organizeleri büyük oranda kısıtlamıştı. Bu seneden itibaren her 3 yılda bir daha geniş katılımlı bir şekilde Kardeşlik ve Dayanışma Günü programlarımızı yapmayı arzu ediyoruz. Bunun için komisyonlarımız kuruldu ve takiplere de başlandı. Mutat olarak kardeşlerimizin bir araya geleceği ve birbirimize olan muhabbetimizi güçlendireceğimiz toplantılar yapmaya devam edeceğiz.

 

Hasene