Hollanda’da Türklerin Süryanilere soykırım yaptığı iddia edilmişti. Soykırım iddiaları 2016 yılında Hollanda 2 haber kanalında 10 dakika boyunca tartışıldı. Programda o tarihte en az 250 bin Süryaninin Türkler tarafından soykırım yapılarak öldürüldüğü öne sürüldü.

TICF Başkanı Ömer Altay Enschede  Belediyesi’nin Halk Parkı’na bir soykırım anıtı dikmek istemesi üzerine şu açıklamada bulundu:”Enschede Belediyesi bu davranışı ile kentteki Türkleri hiçe sayıyor. Bunu bizler kabul etmiyoruz, oturup bu konuyu müzakere etmeliyiz.

Tarihî belgelerin yalanladığı, böyle bir soykırımın olmadığının belgelediği bir mesele için toplum arasında huzursuzluk meydana getirmek anlaşılır bir durum değildir. Sözde soykırım halen daha uydurulma aşamasında olan baştan sonra yalan dolan bir iddiadır.

Osmanlı tebaası olan Süryanilerin, bölgede cirit atan Amerikalı misyoner örgütler aracılığı ile uyandırılıp silahlandırılmaları sonrası savaşan Rusya Osmanlı imparatorluğu saflarına katılmaları ve savaş koşulları kapsamında zayi olmasıdır.

Osmanlı Devleti egemenliği altında yüzyıllardır barış ve güven içinde yaşayan anadolu halklarının, Türk, Kürt, Ermeni, Süryani ve sair etnik ve dinsel unsurun İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD tarafından birbirlerine kırdırılmasıdır. Gerçek budur!

Bugün Ermeni diasporasının teşviki ve işbirliği ile bu olayların, süryanilere karşı yapılmış soykırım olduğu iddiaları arşiv belgeleri tarafından yalanlanmaktadır.

İngiltere ve Amerika millî arşivlerinde konuyla ilgili belgelerde, 1. Dünya Savaşı’nda Süryanilerin bölgede yüzyıllardır birlikte yaşadıkları ve sürekli bir şekilde husumet içinde oldukları Kürt aşiretleriyle olan mücadelelerine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca Süryanilerin, Rusya başta olmak üzere Fransa ve İngiltere tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı turuva atı olarak görülmesi ve kullanılması söz konusudur. Her ne kadar bazı tarihçiler tarafından, Süryanilerin I. Dünya Savaşı’nda çektikleri acıların gerçek sorumlularının, başta Rusya olmak üzere itilaf devletlerinin bölgedeki yanlış politikaları ve süryanilere verdikleri sözleri tutmamaları olduğu vurgulanmakta ise de bugün Türkiye’ye yönelik süryanilere soykırım yapıldığı iddiaları politik amaçlarla yapılmakta ve tarihi hakikatlere uymamaktadır.

Özellikle, savaş sonrasında değişik nedenlerle Amerika, Avustralya ve Batı Avrupa ülkelerine göç etmiş ve kimliklerini korumak amacıyla örgütlenerek bir diaspora oluşturmuş olan süryaniler için soykırım iddiaları, ermeni diasporasında olduğu gibi bir varlık ve kimlik sorunu hâline gelmiştir.

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri millî arşivlerinde yaptığımız çalışmalardan çıkan sonuç şudur: Ne Osmanlı Devleti ne de dolaylı olarak bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, I. Dünya Savaşı yıllarında Süryanilere soykırım uygulandığı iddialarıyla suçlanamaz. Bu konuda yabancı arşiv belgeleri Türkiye’nin elini güçlendirmektedir. Sözde Ermeni iddialarıyla kıyaslandığında süryaniler ile ilgili iddialar konusunda Türkiye’nin hiçbir sıkıntısı söz konusu değildir.

Paris Barış Konferansı’na Süryaniler tarafından kendi tezlerinin de görüşülmesi isteğiyle sunulan dilekçelerde açık bir şekilde, savaşın başında Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiklerini ve sonrasında önce Rusya ile sonra da ingiltere ile birlikte osmanlı devleti’ne karşı savaştıklarını ve binlerce kayıp verdiklerini ifade etmektedirler.

Savaşta taraf olmuşlar ve savaş kuralları içinde bir mücadele gerçekleşmiştir. Bu noktada Wigram’ın kitabına koyduğu başlık durumu açıkça ifade etmektedir”