Hollanda’da sosyal yardım ödeneği alan ve bununla geçinen bir çok insanın formlarda yaptığı hatalar sonucu “dolandırıcı” olarak damgalanmasının önüne geçecek bir kanun teklifi hazırlandı.

Bazı insanların formlarda hatalar yaptığını ve sadece bu sebeple dolandırıcı olarak damgalanarak problem yaşadıklarını belirten CDA ve ChristenUnie vekilleri, belediyelere bu hataların affedilmesine olanak sağlayan yetki verilmesini içeren bir kanun teklif hazırladılar. Teklifin mecliste görüşülmesi bekleniyor.

Hata yaptığı tespit edilenlerin, daha önce memurlar fark etseler bile kanunen ve mecburen dolandırıcı olarak damgalandıklarına ve bunun sonucunda maddi ve manevi bir çok sıkıntı çektiklerine dikkat çekilen yasa teklifi ile, yaptığı küçük işleri bildirmekte geciken ya da formların zamanında vermediği için dolandırıcı olarak damgalanan kişilerin affedilmesi ve normal ödeneklerini devam etmesi hedefleniyor.

Sosyal yardım ödeneği kuruluşları tarafından dolandırıcı olarak damgalanan kişiler, borçları konusunda herhangi bir düzenleme yaptırma haklarını da kaybediyorlar ve kimseden bu konularda resmi bir yardım alamıyorlar.

CDA vekili René Peters, “sosyal yardım alanlardan dolandırıcılıkla damgalananların çoğunun kasıtlı değil yanlışlıklar sonucu olduğunu ve bunun da normal olduğunu” söylerken, kuralların çok karmaşık olduğuna dikkat çekti.

Ancak gizlice çalışmak veya kasıtlı olarak belediyeyi aldatmak dolandırıcılık olarak damgalanmaya devam edilecek. Bu gibi durumlarda ancak mahkemelerde açılacak davalar sonucu bu damga kaldırılabilecek.

Bunun dışındaki basit hatalar sonucu verilen dolandırıcılık kararlarında belediye yetkili olacak ve sosyal yardım ödeneği ve borç yardımı bölümleri ortak çalışarak, insanların mağdur olmalarını engelleyecekler.  www. ufuk.nl