Hollanda’da 27 yaşın altındaki gençler arasında sosyal yardım alanların sayısı, bir yıl öncesine göre yüzde 8 arttı.
Merkezi İstatistik Bürosu (CBS) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde sosyal yardım almaya başlayan 27 yaş ve altı gençlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 39 bine ulaştı. CBS, son beş çeyrektir bu yaş grubundakiler arasında yardım alanların sayısının arttığını açıkladı.

Diğer yaş gruplarında sosyal yardım alanların sayısında daha az bir yükselme yaşandı. 27-45 yaş grubunda sosyal yardım alanların sayısı yüzde 1 artarak 136 bine ulaştı.

Yılın ilk üç aylık döneminde toplamda 403 bin kişi sosyal yardım aldı. Bu, bir yıl öncesine göre 3.000 kişi daha fazla. Başka bir deyişle geçen yıla göre yüzde 1’lik bir artış yaşandı. CBS, son üç çeyrektir yardım alanların sayısının arttığını kaydetti.

CBS, Mart ayı sonunda, sosyal yardım alan erkeklerin sayısının geçen yıla göre yüzde 2 arttığını, kadınlar arasında yardım alanların sayısının değişmediğini açıkladı. Verilere göre sosyal yardım alanların yüzde 57’sini kadınlar oluşturuyor.

CBS baş ekonomisti Peter Hein van Mulligen’e göre, gençlerin iş bulamadıklarında daha hızlı sosyal yardıma başvurmaları bu duruma yol açıyor. Yaşı daha büyük olanlar, çalıştıkları dönemlerde işsizlik sigortası birikimi yaptıkları için işsiz kaldıklarında daha az sıklıkla sosyal yardım başvurusu yapıyor.

Ayrıca gençler arasında işsizlik oranının diğer yaş gruplarına göre daha fazla olması, sosyal yardım başvurularının sayısını da etkiliyor.
©Sonhaber.eu