Öğrenci organizasyonu LAKS, sınıflarda ‘kız ve erkek’ gibi kelimelerin yerine daha kapsayıcı kelimelerin kullanılması isteğiyle, bir dil kılavuzu yayınladı.

Hollanda’da Landelijk Aktie Komitee Scholieren cinsiyet eşitliğinde bir adım daha ileri giderek sınıflarda kız erkek ayrımını kaldırmak için yeni bir “Dil Kılavuzu” yayınladı.

Eğitimde daha kapsayıcı dil kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), yayınladığı ‘Dil Kılavuzu’ ile cinsiyet veya etnik kökene dayalı fırsat eşitsizliğini teşvik edebilecek veya dışlayabilecek kelime ve terimlerden kaçınmaya yönelik ipuçları içeriyor.

Kılavuzda örneğin, “beyaz ve siyah okullar”, “dezavantajlı öğrenciler” ve “yüksek ve düşük eğitimli insanlar” terimlerinin kullanılmaması, bu terimlerin yerine “farklı geçmişlere sahip okullar”, “dezavantaja sahip öğrenciler” ve “MBO, HBO ve WO mezunları” kelimelerinin tercih edilmesi önerildi.

Kılavuzda öğretmenlere sınıf içerisinde “Günaydın kızlar ve erkekler” yerine cinsiyet ayrımı gözetmeyen “herkese günaydın” şeklinde hitap etmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca sınıf içerisinde gruplar halinde yapılacak ödevlerde, sınıfı cinsiyete göre “kızlar ve erkekler grubu” şeklinde bölmemeleri tavsiye edildi.

LAKS okullara yönelik de okul kartı ve okul sisteminde M (erkek) ve V (kadın) işaretlerinin yerine “X” harfinin kullanılması tavsiyesinde bulundu. Bu şekilde cinsiyet ayrımının ortadan kalkacağı uyarısında bulunulan kılavuzda, okulların çocukların cinsiyetini içeren terimleri kullanmasının gerekli olup olmadığı sorusuna cevap vermesi gerektiği belirtilirken, bir itfaiye personeline “itfaiyeci adam veya kadın” denmediği örneğine yer verildi.

LAKS hazırladığı kılavuzla, her öğrencinin eşit olduğu daha kapsayıcı bir okul ortamına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Hazırlanan bu kılavuzun bir “yasaklı kelimeler listesi” olmadığına vurgu yapan LAKS kurulu üyesi Cylus Kawesi (18) eğitimde ve toplumda dilin daha kapsayıcı bir şekil almasına yönelik ipuçlarının bir özeti olduğunu kaydetti.

Kawesi, “Dil, düşünce dünyamıza anlam vermek için kullanılır, bu nedenle kelimelerin sonuçları vardır. Dünya görüşümüzü olumsuz etkileyebilir ve insanları dışlamamıza neden olabilir. Bu ön yargıların toplumda yaratabileceği etki konusunda farkında olmalıyız.” dedi.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) Çarşamba günü yayınlanan LAKS dil kılavuzu hakkında şimdilik yorum yapmadı. AOb açıklamasında “80.000 üyemizin bu konuda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Bunun hakkında konuşmanın iyi bir şey olduğunu düşünenler olacak ama aynı zamanda bunu öğretmenin özerkliğinin ihlali olarak görecek olanlar da olacaktır.” denildi.

https://www.sonhaber.eu/hollandada-siniflardaki-kiz-erkek-ayrimini-kaldirmak-icin-dil-kilavuzu-yayinlandi