Hükûmetin ilk ve orta öğretimde telefon kullanımı yasaklama planı, okul yönetimleri tarafından da desteklendi. Uygulama yılbaşından sonra başlıyor.

Hükümetin, ders sırasında cep telefonunu kullanımını yasaklama kararı, okullar tarafından da destek görüyor. Yılbaşından sonra cep telefonlarının, hem ilkokul hem de ortaöğretim, lise ve özel eğitimdeki tüm sınıflardan yasaklanacağı belirtiliyor.

Hükümet, öğrencilerin dikkatinin dağılmasını engellemek amacıyla sınıflarda cep telefonu gibi elektronik cihazların kullanımını 2024-2025 eğitim yılından itibaren yasaklamayı istiyor. Okul idareleri ile yapılan görüşmeler okul yönetimlerinin bu karara olumlu baktığını hatta yasa olarak kararlaştırılmamış olsa bile uygulamaya koymayı tercih ettiklerini gösteriyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim Bakanı Mariëlle Paul Salı günü yaptığı açıklamada, “Böylece öğrencileri koruyoruz,” şeklinde ifade kullandı ortaöğretimde, mobil telefonların yılbaşı tatilinden sonra sınıflardan çıkarılacağını dile getirdi.

Paul, yeni anlaşmaların ‘herkes için açıklık sağladığını’ belirtirken, “Ortaöğretimde gördük ki, öğrencilere ve öğretmenlere alışması hızlı oluyor ve sakinlik veriyor.” dedi.

Temmuz ayında bakanlık tarafından yapılan açıklamada, okullarda eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin dikkatinin dağılmasını engellemek amacıyla sınıflarda cep telefonu gibi elektronik cihazların kullanımının yasaklanacağı belirtilmişti. Yasağa cep telefonlarını yanı sıra tabletler ve akıllı saatlerin de dâhil olacak.

Sağlık sorunları bulunan öğrenciler ve dijital eğitimler bu yasaktan muaf tutulacak.

Uygulamanın sonuçları 2024/2025 öğretim yılı sonunda değerlendirilecek ve buna göre yasallaştırılması konusu ele alınacak.