Hollanda’da yapılan bir araştırma, Müslüman kadınların işgücü piyasasında her gün ayrımcılığa maruz kaldığını gözler önüne serdi.
Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Karien van Gennip’in direktifiyle Radboud Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni araştırma, Müslüman kadınların işgücü piyasasında her gün ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu.

Bakan Van Gennip, ayrımcılık rakamlarına ilişkin yıllık raporun devamı niteliğinde olan araştırmanın önceki bulguları teyit ettiğini belirtti ve “Daha önceki rakamlar, başörtülü ya da başörtüsüz Müslüman kadınların iş başvurularının, Müslüman olmayan kadınlara kıyasla çok daha fazla reddedildiğini gösteriyordu.” diyerek mevcut tabloyu teyit etti.

Temsilciler Meclisi’ne yazılı bir açıklama yapan Bakan Van Gennip, “Bu raporlarda, özellikle başörtülü kadınlar söz konusu olduğunda, dış özelliklerin önemli bir rol oynadığı görülmekte.” ifadesini kullandı.
Ayrımcılığın tüm sektörlerde görüldüğünü belirten bakan, özellikle “perakende, ekonomi ve ticaret sektörlerindeki mesleklerde” ve “müşteriyle temas gerektiren mesleklerde” daha sık ve daha açık bir şekilde görüldüğünü vurguladı.

Araştırmada ortaya çıkan bulgulara göre, işverenler hem etnik kökene hem de cinsiyete dayalı ayrımcılık uyguluyor. Müslüman kadınlar özellikle “mikro saldırganlık” olarak adlandırılan durumlara daha çok maruz kalıyor. Bakan bu durumu, “İlgili olmayan kişiler için genellikle daha az belirgin olan, ancak Müslüman kadınlar için daha açık olan ince, çoğu zaman çok açık olmayan bir istenmeyen davranış biçimi” şeklinde açıkladı.

Bakan Van Gennip, elde edilen sonuçlar ışığında özellikle Ulusal Ayrımcılıkla ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörlüğü’ne (NCDR) seslendi ve işverenlerle görüşmelerini istedi. Ayrıca, bu araştırmanın sonuçlarının ve elde edilen bulguların bir sonraki Ulusal Ayrımcılıkla ve Irkçılıkla Mücadele Programı’na dahil edilebileceğini belirtti.
©Sonhaber.eu