Hollanda tarihinde ilk kez 4 sağ partiden oluşan koalisyon hükümeti kuruluyor. Yeni hükümet ülkede neleri değiştirmeyi planlıyor? İşte koalisyon protokolü…

Hollanda tarihinde ilk kez 4 sağ partiden oluşacak koalisyon için imzalar atıldı. Başbakan’ın kim olacağı henüz netlik kazanmamasına rağmen partilerin üzerinde anlaşma sağladıkları koalisyon protokolü belli oldu. Yeni koalisyonun hazırladığı protokol ülkede bir çok şeyin değişeceğinin göstergesi oldu.

Eğitimden sağlığa, göçmenlerden iklim ve çevreye kadar farklı konuların yer aldığı koalisyon protokolü vatandaşları ve özellikle Hollanda’da yaşayan farklı etnik kökene sahip vatandaşları nasıl etkileyecek sorusu gündemin konusu oldu.

Özgürlük Partisi (PVV), Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) arasında varılan koalisyon protokolü “Umut, cesaret ve gurur” adını taşıyor.

Yeni koalisyon, çoğunlukla gelecekteki hükümet tarafından henüz detaylandırılması gereken planlarını 26 sayfadan oluşan koalisyon protokolünde on bölümde topladı. İşte her bölümün önemli noktaları:

Yaşam güvencesi ve alım gücü

Dört parti, sağlık hizmetlerinde kişisel katkı payının yarıdan fazla azaltılması konusunda anlaşmaya vardı. Bu, 2027 yılında gerçekleşecek. Şu anda 385 euro olan yıllık zorunlu katkı payı 165 euroa inecek.
Ayrıca, koalisyon, “gelir vergisine ek bir dilim ekleyerek” iş üzerindeki yükü hafifletmek istiyor. Dört parti, işgücü piyasasında güvenliği teşvik etmek, borç yardımlarını iyileştirmek ve ebeveynler için çocuk bakımını neredeyse ücretsiz hale getirmek istiyor.

Sığınma ve göç kontrolü

Türkiye’de aracını bırakacak gurbetçiler için 185 gün şartı nasıl hesaplanır?
Türkiye’de aracını bırakacak gurbetçiler için 185 gün şartı nasıl hesaplanır?
Koalisyon, şimdiye kadar ki en sıkı sığınma paketini uygulamayı planlıyor. Bir kriz durumunda geniş kapsamlı önlemler alınabilecek geçici bir Sığınma Kriz Yasası çıkarılacak.
Belirsiz süreli sığınma izinleri kaldırılacak ve geçici oturma izni yeniden düzenlenecek. Reddedilen sığınmacılar, “mümkün olduğunca zorla” sınır dışı edilecek. Statü sahipleri, sosyal konut tahsisinde öncelik almayacak. Otomatik aile birleşimi de kaldırılacak ve refakatçi göçmen sayısı “önemli ölçüde” sınırlanacak.
Anlaşmada ayrıca yayılma yasasının yürürlükten kaldırılması gerektiği belirtiliyor Yeni koalisyon, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato tarafından kabul edilen yasayı geri çekmek istiyor.

Koalisyon ayrıca Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa sığınma ve göç politikalarına katılmama izni talep etmek istiyor ve daha fazla sınır güvenliği ile iki statülü bir sistemin uygulamayı düşünüyor.
Sığınma, koalisyonun karşı çıkmak istediği tek göç biçimi değil. AB dışından gelen işçi göçmenler için ek gereksinimler getirilecek ve “hileli geçici iş düzenlemeleri” sıkı bir şekilde kontrol altına alınacak.
Öğrenci göçü, daha fazla eğitimin Hollandaca verilmesi, yabancı öğrenciler için kontenjan belirlenmesi ve AB dışı öğrenciler için öğrenim ücretlerinin artırılması gibi önlemlerle sınırlandırılacak.
Uyum konusunda, Holokost bilgisini zorunlu hâle getirecek ve dil gereksinimlerinin artırılmasını sağlayacak. Aynı başlık altında, camilerde okunan ezanların sesinin düzenlenmesi de yer almakta.

Konut ve kamu konutları, altyapı, toplu taşıma ve havacılık

Yapısal olarak her yıl 100.000 yeni konut eklenecek. Bu, daha fazla inşaat arazisinin kullanılabilir hale getirilmesiyle sağlanacak. Şehir içinde ve dışında yeni sokaklar oluşturulacak. Ayrıca inşaat prosedürleri hızlandırılacak.
Ev sahibi olanlar için, koalisyon kira artışını (sosyal kiralarda) sınırlamak istiyor. Yeni inşaatların en az yüzde 30’u sosyal kiralar için olmalı. Ev sahipleri için emlak vergisi artışı sınırlandırılacak ve ipotek faiz indirimi kaldırılmayacak.
Altyapı açısından, “mümkün olduğunda” gündüz saatlerinde saatte hız sınırı 130 kilometreye çıkacak..
Ayrıca kırsal alanların erişilebilirliği açısından otobüs taşımacılığı güçlendirilecek, ve Lelystad ile Groningen arasında bir tren hattı olan Lelylijn inşaatı devam edecek.

Tarım ve balıkçılık, gıda güvenliği ve doğa

BBB’nin önceliği olan tarım konusunda, koalisyon Avrupa yönergelerini değiştirmek için “her şeyi yapmak” istiyor. Nitrat Yönergesi’nin değiştirilmesine ve Natura 2000 alanlarının yeniden değerlendirilmesine odaklanılacak.
Ayrıca anlaşmada, Hollanda’nın artık Avrupa’nın geri kalanından daha iddialı doğa politikası izlememesi gerektiği belirtiliyor.
Koalisyon, hayvan sayısının zorla azaltılmasını istemiyor. Ayrıca zorla kamulaştırma olmamalı. Bunun yerine, gönüllü olarak satın alma teşvik edilmeli ve tarımda yeniliklere tam olarak odaklanılmalı.
Dikkat çekici bir şekilde, daha ucuz olan ‘kırmızı dizel’ çiftçiler, bahçıvanlar ve tarım işçileri için geri geliyor. 2013 yılında bu düşük vergi oranı kaldırılmıştı.

Enerji, arz güvenliği ve iklim uyumu

Koalisyon, iklim politikası açısından mevcut hedeflere bağlı kalmak istiyor. “Sadece hedeflere ulaşamazsak alternatif politika yaparız.” deniliyor.
İklim fonu da korunacak. Mevcut hükümet tarafından oluşturulan milyar dolarlık fondan iklim önlemleri finanse edilecek. Fon, aynı zamanda nükleer enerji geliştirme için de kaynak sağlıyor. Yeni koalisyon, dört büyük yeni nükleer santral inşa etmeyi planlıyor, daha önce düşünülen iki değil.
Partiler, daha fazla enerji bağımsızlığı ve kendi sürdürülebilir enerji üretimine odaklanmak istiyor. Ayrıca, mevcut hükümetin düşündüğü gibi ısı pompaları zorunlu olmayacak. Elektrikli araçlar için sübvansiyonlar 2025’ten itibaren kaldırılacak.

Kamu hizmetleri, sağlık ve eğitim

Dört parti, birinci basamak sağlık hizmetlerini, yani aile hekimliği, mahalle hemşireliği ve bakım hizmetlerini güçlendirmek istiyor. Ayrıca, sağlık alanında (büyük bir personel sıkıntısı olan) çalışmayı daha cazip hale getirmek istiyor. Bu, “daha fazla özerklik, kariyer perspektifi, iyi çalışma koşulları ve düzenleyici baskının ve idari yüklerin azaltılması” yoluyla yapılmalı. Ayrıca, daha iyi yaşlı bakımı sağlanmalı.
Eğitimde, kullanılan öğretim yöntemleri “kanıta dayalı ve siyasi olarak tarafsız olmalı” ve ‘İngilizceleşme’ azaltılmalı.
Tıbbi etik konularda her şey olduğu gibi kalacak. Embriyolar, kürtaj ve ötanazi konusundaki yasal çerçeveler değişmeyecek.

İyi yönetim ve güçlü bir hukuk devleti

Koalisyon, Temsilciler Meclisi için yeni bir seçim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistemin tam olarak nasıl görüneceği henüz belli değil. Her durumda, “seçmenler ve seçilenler arasındaki bağı güçlendirmek gerektiği” belirtiliyor.. bir sonraki seçimlerde yeni sistemin uygulanması hedefleniyor.
Koalisyona göre ayrıca, yasaların Anayasaya uygunluğunu kontrol edebilecek bir anayasa mahkemesi oluşturulması ve bununla ilgili anayasa değişiklikleri yapılması gerekiyor.
“Tek bir hata bir vatandaşı derin sorunlara sürükleyemez” diyen koalisyon partileri ayrıca, “yanılma hakkı” da getiriyor. Devletin borç takip ve tahsilat maliyetleri önemli ölçüde azaltılacak.
Kamu sektöründe çalışan memur ve danışman sayısının azaltılması ve kamu yayıncılığında 100 milyon euro tasarruf yapılması planlanıyor. Otel konaklamaları daha pahalı hale gelecek, çünkü KDV oranı tekrar yüzde 21’e çıkacak. Kültürel ürünler ve hizmetler üzerindeki KDV de artacak, ancak bu sinemalar ve günübirlik eğlence için geçerli olmayacak.

Ulusal güvenlik

Hollanda’da güvenlik alanında dört parti, organize suçla mücadeleyi güçlendirmek istiyor. “Malların daha fazla el konulması” ve “kara para aklama” ile mücadele yoğunlaştırılacak.
Ayrıca, terör ve ağır suçlar için daha ağır cezalar getirilecek. Maksimum cezaların artırılması da dahil olmak üzere Gençlik Ceza Hukuku daha sıkı hale getirilecek.

Uluslararası güvenlik

“Rusyanın Ukraynaya karşı saldırgan tavrına karşı askeri ve mali destek verilmeye devam edilecek. Savunma için NATO normu olan yüzde 2’nin yasal olarak güvence altına alınması gerekiyor.

Daha önce tartışma oluşturan bir konu olan “Elverişli bir zamanda büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması” konusunda araştırma yapılacak.

Kamu maliyesi, ekonomi ve iş ortamı Yeni koalisyon, iş ortamını iyileştirmesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle, işletmeler için son zamanlarda yapılan vergi artışlarının bir kısmı geri alınacak. Bu, enerji vergisi artışı gibi konuları içeriyor.
Koalisyon partileri, sonunda yılda 14,7 milyar euro tasarruf yapma konusunda anlaştılar. Bunun karşısında, aynı miktarda ekstra harcama (vergi indirimleri ve yatırımlar) yer alacak. Sonuç olarak, harcamalar yılda net 4,7 milyar euro azalacak.
©Sonhaber.eu