Hollanda ve Türkiye menşeli şirketler ile iki ülkenin hükûmetleri, Hatay’ın yeniden inşası için iş birliği anlaşmasına vardılar.

Hollanda ve Türkiye menşeli şirketler ile iki ülkenin hükümetleri Hatay’da prefabrik bir mahalle inşa etmek için güçlerini birleştriyor. Söz konusu bölge, Şubat 2023 depremlerinin yol açtığı yıkımlardan oldukça kötü etkilenmişti.

Türkiye, deprem sonrası yeniden yapılanma için donanımlı, güçlü bir ulusal ve yerel yönetime ve sağlam bir inşaat sektörüne sahip. Fakat yıkım çok geniş bir alanı kapsadığından dolayı yeniden yapılanma ihtyacı da bir hayli büyük. Bu nedenle uluslararası yardıma daha çok gereksinim duyulmaktadır. Özellikle döngüsel inşaat (örneğin molozların yeniden kullanımı), su ve sanitasyon sistemlerinin onarımı ve prefabrik binalar alanlarında desteğe ihtiyaç duyulmakta.

Bu nedenle Hatay Büyükşehir Belediyesi, DMT Modular Contruc on B.V., De Meeuw Toekomstbouwers ve Kuiper Compagnons, 13 Aralık Çarsamba günü Hatay Antakya’da prefabrik bir mahalle inşa etmek üzere bir iş birliği anlaşması imzaladı.
Bu mahalle yaklaşık 450 aileye konut sağlayacak ve ayrıca yaklaşık 84 ticari alanın yanı sıra otopark alanları, parklar ve oyun alanları içerecektir. Bununla birlikte, ‘Hatay’ın Yeniden İnşası’: Prefabrik Mahalleler’ konsorsiyumunun ortakları, bölgenin yeniden inşasına yardımcı olmak ve Hatay halkına bir gelecek sağlamak için bir araya geldiler.

Bu iş birliği anlaşmasını imzalayarak tüm ortaklar, ürün veya hizmet, bilgi ve finansman sağlayarak ‘Hatay’ın Yeniden İnşası: Prefabrik Mahalleler’ konsorsiyumunun hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunma konusunda manevî bir taahhütte bulundular.

Konsorsiyum, Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Girişim Ajansı (RVO), Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği, VNO-NCW/MKB Nederland, VNG Interna onal ve NLWorks tarafından desteklenmektedir.