Avrupa Birliği ülkeleri arasında refah seviyesi açısından yapılan sıralamada Hollanda İsveç’ten sonra ikinci sırada geldi.
Hollanda’da ” refah” seviyesi neredeyse Avrupa Birliği’nin en yüksek seviyesinde. Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından yapılan bir karşılaştırmalı analize göre Hollanda, düşük işsizlik oranı, diğer insanlara güven ve komşularla ilişkiler, aile veya arkadaşlarla iletişim kurma konularında iyi puanlar alıyor. Bu puanlar Hollanda’nın İsveç’ten sonra ikinci sıraya yerleşmesini sağlıyor.
Rotterdam’da yapılacak Filistin’e destek yürüyüşüne çağrı Rotterdam’da yapılacak Filistin’e destek yürüyüşüne çağrı

CBS, geniş refah seviyesini belirlerken, Hollanda ve vatandaşların gelir, işsizlik ve tüketim gibi ekonomik faktörlerin de içinde bulunduğu dokuz farklı kategoride 23 gösterge inceledi. Karşılaştırmada ekonomik olmayan birçok faktör de rol oynuyor, örneğin eğitim seviyesi, insanların ne kadar memnun oldukları, trafikte ne sıklıkla kaldıkları, kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri, başkalarıyla ne kadar iletişim kurdukları ve diğer insanlara ve kurumlara olan güvenleri gibi.

CBS verilerine göre Hollanda’da vatandaşların dörtte üçü her hafta başkalarıyla iletişim kuruyor. 15 yaşındaki vatandaşların yüzde 74,6’sı haftada en az bir kez sevdikleriyle iletişim kuruyor.

Ayrıca Hollanda, iş ve boş zaman kategorisinde tüm AB ülkeleri arasında en iyi puanı aldı. Net işgücü katılımı en yüksek, uzun süreli işsizlik ise en düşük seviyede. İsveç, İrlanda ve Danimarka da bu kategoride yüksek puan alan ülkeler arasında. Bu kategoride en düşük puanları alan ülkeler Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya.

Örnek olarak Hollanda’da uzun süreli işsizlik oranı yüzde 0,7 ancak, Yunanistan’da bu oran yüzde 7,7. Hollanda’da nüfusun yüzde 36,6’sı yüksek öğrenim diplomasına sahipken, Yunanistan’da bu oran yüzde 16,8.

İki konuda kötü sonuç alındı
Ancak Hollanda iki noktada dikkat çekici derecede düşük puan alıyor. İlk olarak, gelirimizin nispeten büyük bir kısmını konut masraflarına harcıyoruz. Ayrıca, kadınların sağlıklı yaşadığı yıl sayısı da düşük. Bu konuda 27 AB ülkesi arasında 20. sıradayız.

Listenin birincisi İsveç
Sıralamanın birincisi İsveç olurken, Hollanda’dan sonra İrlanda, Avusturya ve Danimarka da ilk beşte yer alan ülkeler. Almanya üst sıralarda yer alırken, Belçika ve Fransa ortalama performans gösteriyor.

Listenin alt sıralarında sadece Doğu Avrupa ülkeleri bulunuyor. En kötü puanı Hırvatistan alıyor; ülke, 23 göstergenin 17’sinde en alt sırada yer alıyor. Ayrıca Slovakya, Yunanistan, Polonya ve Bulgaristan da listenin en alt sıralarında yer alıyor.
©Sonhaber.eu