15 yaş ve üzeri Hollanda nüfusunun yarısından fazlası (yüzde 54) 2019’da kendilerini dinî bir mezhep veya ideolojik gruba ait olarak görmedi.

Bir yıl önce bu oran yüzde 52 idi ve 2012’de yüzde 46 idi.

Nüfusun neredeyse dörtte biri geçen yıl Tanrı’ya inanıyor, yaklaşık üçte biri Tanrı’ya hiç inanmıyor.
Bu sonuç, Hollanda İstatistikleri tarafından yapılan bir ankette açıklandı.

2019’da, 15 yaş ve üzeri Hollanda nüfusunun yüzde 20’si, bir yıl önceki yüzde 22’ye kıyasla Katolik olduğunu belirtti.
Ayrıca, 2018’deki yüzde 16’ya kıyasla yüzde 15, bir Protestan kilisesine ait olduklarını söyledi.

Müslümanların oranı bir yıl öncesine göre yüzde 5 ile neredeyse aynı kaldı.
Ek olarak, her iki yılda da yaklaşık yüzde 5 ila 6 kesim, farklı bir mezhebe ait olduklarını belirtti.

DM