Sedat TAPAN

Çalıştay’a katılan HDV’ye bağlı cami dernek yöneticileri, 5 gün içerisinde çok şeyler öğrendiklerini ifade ettiler

Programa cami derneği yöneticilerinden yaklaşık 205 kişi  iştirak etti. Yöneticilerin yanı sıra HDV Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Koç, T.C. Lahey Din Hz. Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur katıldılar.

Katılımcılar program dışında İstanbul’un ve Bursa’nın tarihî ibadet mekânlarını ziyaret etme imkânı buldular.