Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesinin göçmenlerin müracaatlarını istediği gibi uzatması ve aile birleşimi dahil hiçbir istisnaya yer vermemesi eleştirildi.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık idaresi, göçmenlerin müracaatlarını aile birleşimi dahil istediği kadar geciktiriyor.

Hollanda’nın yeni göç politikası eleştiriliyor. Hollanda’da Radboud Üniversitesinden 8 uzmanın yaptığı araştırmada, hükümetin göç ve iltica başvurularında kuralları katı şekilde uyguladığı ve hiçbir istisnaya yer vermediği belirtildi.

Göçmenlerin aile birleşimlerinde de ilgili dairelerin istediği kadar bekletme ve erteleme yaptıkları, aile birleşimi başvurularının sistematik bir şekilde reddedildiği ortaya konulan raporda, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi IND’ye başvuruları “süresinde sonuçlandırmadığı” gerekçesiyle dava açılmasına imkan veren kanunun parlamento tarafından değiştirilmesi de eleştirdi.

Radboud Üniversitesi Hukuk ve Göç Sosyolojisi Profesörü Karen Geertsema, iltica başvurusunda bulunanların özel durumlarının dikkate alınmadığını ve bu durumun göçmenlerin aleyhine olduğunu bildirdi.

Buna örnek olarak, Hollanda’da geçici oturum sahibi olmak için yeterli gelir düzeyinin 1 avro bile altında olan kişilerin başvurularının reddedilmesi gösterildi. (c/aa)