Son günlerde giderek artan ırkçı saldırılardan sonra Hollanda Diyanet Vakfı yayımladığı bildiriyle mabetlere, kutsal değerlere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınandı. Yayımlanan bildiride şunlara dikkat çekildi:

Kamuoyuna Duyurulur!

“Hollanda Diyanet Vakfı 40 yıldır insan odaklı faaliyetler yürüten, Müslümanların dinî vecibelerini yerine getirmeleri için imkânlar sunan, Hollanda yasalarına göre kurulmuş bir vakıftır.

Vakfımız, içinde bulunduğu Hollanda toplumunun mutluluk ve üzüntülerini paylaşarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için her zaman resmî ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır.

Son günlerde bir çok camimize; Kur’ân-ı Kerim’e, Hz. Peygamberimize ve kutsal değerlerimize hakaretlerle dolu, anti İslam içerikli çirkin mektuplar gelmektedir. Benzeri girişimlerin, geçmişte fiili saldırıya dönüştüğünü müşahede ettik.

HDV olarak, mabetlere, kutsal değerlere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yetkili mercilerden, cemaatimizi tedirgin eden bu tür saldırıları yapanları tespit ederek, adalete teslim etmelerini bekliyoruz.”

Hollanda Diyanet Vakfı