Hasene yardım derneğinden Murat Sevinç, Hasene fitre-zekât kampanyasının detaylarını anlattı.  Çeşitli ülkelerde devam edecek olan fitre-zekât kampanyası ile bu sene, depremzedelerin günlük ihtiyaçlarının yanı sıra, bölgede esnaf için özel “Mikro Hayat Projeleri”nin hayata geçirileceğini açıkladı.

• Sayın Murat Sevinç, Zekât/Fitre kampanyası yapmaktaki amacınız nedir, bu kampanya ile neyi hedefliyorsunuz?

Amacımız İslam’ın beş temel esasından biri olan zekât ibadetinin yerine getirilmesinde Müslümanlara hizmet vererek, toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da artmasına destek olmaktır. Dünyanın değişik bölgelerinde cehalet, fakirlik ve eğitimsizlik gibi problemlerin gün geçtikçe arttığına şahit olmaktayız. Her geçen gün artan Müslüman toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek için güçlü kurumların profesyonel işletilmesini amaçlıyor ve hedefliyoruz.

Zekât/Fitre çalışması ile bu acıların azalmasına ve hatta zekâtlar hakkı ile verilirse bu sıkıntıların ciddi boyutta hafifleyeceği kanaatini taşımaktayız. Yani Zekât/Fitre kampanyası insanlığın fakirlik, cehalet ve hastalık gibi kronikleşmiş yarasına merhem olacak ve karanlığı aydınlatacağından Zekât ibadeti toplumumuz ve insanlık için büyük bir nimet ve bizlerinde üzerine ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. Ayrıca dini azınlık olarak yaşadığımız Avrupa’da İslam’ı temsil edecek ve Müslüman camianın geleceğini inşa edecek kurumları oluşturmak ve yaşatmak bu kampanya kapsamında sorumluluğumuzun bir gereğidir.

• Türkiye’de meydana gelen depremde zekât ve fitrelerden ne gibi destek vermeyi planlıyorsunuz?

Türkiye 6 Şubat’ta yaşanan afette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti binlerce kişi de yaralandı. Hasene derneği deprem bölgesinde ilk günden itibaren her türlü insani yardım faaliyetinde bulundu. Sağlıktan, ekmek dağıtımına, kumanya yardımlarından çadır ve prefabrik çalışmasına kadar yüzbinlerce depremzedeye ciddi katkı sağladı ve sağlamaya devam etmektedir.

Bu çalışmalara ilaveten zekât ve fitre bütçesinde de depremzede esnaf ve çiftçilere, depremden mağdur olanlara, ihtiyaç sahibi ailelere ve ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere ayni ve nakdi yardım sağlanacaktır.

DEPREM BÖLGESİNDE MİKRO HAYAT PROJELERİ BAŞLAYACAK

• Depremzedelere bireysel yardımlar nasıl dağıtılacak, kimler öncelikli olacak?

Deprem bölgesinde orta sınıf dediğimiz toplumun önemli bir sınıfı elindeki sermayeyi kaybetmiş gözüküyor. Orta sınıfın toparlanma süreci uzun sürecek gibi gözükmektedir. Örneğin Kahramanmaraş’ta otuz bine yakın esnaftan yarısı bu depremden dolayı ya işyerini kaybetmiş veya ciddi zarar görmüştür. Orta sınıfın zarar görmesi ile önceden bu orta sınıf halktan destek gören ihtiyaç sahipleri de kendisine uzanacak yardım elini de kaybetmiş durumda. Bundan dolayı küçük esnaflara, besicilere ve ihtiyaç sahibi olan çiftçilere yönelik mikro hayat adında bir proje başlatılmasına karar verdik. Başlıca Mikro hayat proje çeşitlerimiz; Dükkanları hasar alan ya da yıkılan küçük esnaflardır. Örneğin berberlere, boyacılara vb malzeme ve ekipman sağlanarak iş hayatına tekrar katılımlarının desteklenmesi, Sütçülük, peynircilik ve arıcılık yapanlara destek, Hayvanları telef olanlara yönelik hayvan alımı, Mağdur olan ve maddi durumu yetmeyip Ahırı yıkılanlara yönelik ahır onarım desteği, Besi desteği veya fide ve gübre desteği, aşçılara yönelik gerekli teçhizat, Kaportacı, tamirciler gibi ekipman desteği, kira veya İcar desteği gibi projelerle çok zor durumda kalanlara yönelik küçük meblağlarla katkı sağlanması hedeflenmektedir.

• Mikro hayat projesinde kriterleriniz nedir? Nasıl bir belirlenme süreci var?

Kriterlerimiz iş yeri veya esnafı çalışamaz durumunda olması, öncelik basit usul esnaf, çiftçiler seçilecek ve geçimini sağlayabilecek yeterli maddi imkana sahip olmamalarıdır, bu iki şart birlikte aranmaktadır. Müraacatlar; Online form üzerinden alınmaktadır. Ayrıca sahadaki komisyonlarca ihtiyacın tespiti üzerine gelen komisyonun teftişi ve raporu da dikkate alınmaktadır. Bunun haricinde Avrupa’da cemiyetlerimizdeki cemaatimizin de referanslığı ve yönlendirmesi de dikkate alınmaktadır. Bildiğiniz gibi yakınlarını kaybeden işsiz duruma düşen veya ihtiyaç sahibi olan ve Avrupa’da yaşayan üyelerimizin sayısı az değildir. Bu cemaatimizin muhtaç duruma düşmüş yakınlarına dernek olarak desteklerimiz sürmektedir.

DEPREMZEDELERİN GÜNLÜK İHTİYAÇLARI

• Deprem bölgesinde başka ne tür Bireysel Yardım çalışmalarınız var?

Mikro hayat projelerimiz haricinde depremzedelerin ve ihtiyaç sahiplerinin günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesine yönelik çalışmalarımız var. Burada da kriterlerimiz ve öncelikli kitlelerimiz vardır. Bunlar, geçim kaynağını sağlayan kişinin afette vefat etmiş olan ailesine, evi yıkılmış veya işini kaybetmiş olup yeterli maddi imkânı da olmayanlara, günlük ihtiyaçlarını yeterli bir şekilde karşılayamayan yoksullara, Engelli bireyler olup mağdur olanlara, üniversite öğrencisi olup ailesinin de maddi imkanı olmayanlara destek sağlanmaktadır. Bu destekler bir defalık duruma göre defaeten artırılabilmektedir.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ FİTRE-ZEKÂT ORGANİZESİ

• Zekât fitreler deprem bölgesi haricinde nerelerde harcanmaktadır?

• Zekât ve fitreler Tevbe suresinde zikredilen 8 sınıfta dağıtılıyor. Özellikle ihtiyaç sahibi öğrenciler ciddi anlamda bu fondan desteklendiği gibi, dünyanın birçok ülkesinde başta Türkiye, Somali, Pakistan, Bangladeş, Makedonya, Bosna Hersek, Etiyopya, Gana, Ürdün, Lübnan ve Yemende mağdur ve muhtaçlara yönelik destek sağlanmaktadır. Bu çalışmalara ilaveten dünyada İslamın en güzel tanıtılması açısından tebliğ ve davet çalışmaları veya toplumun inşa ve ihyası gibi çalışmalarda desteklenmektedir. Bu senede desteklerimizi Allah’ın izni ile artırarak daha çok ülkeye ulaşacağız. Bu sene ayrıca Filistin’de de zekât fitre çalışması yürütülecek olup birçok ihtiyaç sahibine ulaşılacaktır.

ZEKÂT BENCİLLİĞİ ÖNLER

• Zekât/Fitrenin diğer farz ibadetlerin arasındaki yeri nerededir?

Lügatte zekât, artma, çoğalma, bereket veya temizlik, anlamlarına gelmektedir asli ihtiyaçlar dışında nisab miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslümanın, bu zenginliği üzerinden kameri takvime göre tam yıl geçtiğinde dini yükümlülük gereği verilmesi gerekir. Toprak ürünleri ve madenlerde ise nisab miktarını geçtikten sonra 1 yıl (kameri takvime göre) şartı aranmamıştır. Ürün nisab miktarını geçtiyse zekâtı hemen verilmelidir.

Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslâmın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır.

Zekât; kişinin bencillik ve böbürlenmeden arınması ve bencil uygarlığa karşı bir kurtuluş reçetesidir. Zekât; Allah için Allah emrettiği şekilde seve seve vererek ebedî sevinçlere mazhar olmaktır. Zekât ve fitreler tüm insanlığın ve İslâm ümmetinin kazanım ve kazançlar yumağıdır. Zekât farizasının aslına ve usulüne uygun olarak ihya edildiği her yerde kazanım ve kazanç vardır.

• Zekât ve Fitre kampanyasına yönelik bölgelerde nasıl bir aksiyon çalışmaları olacak? Hedeflerinize ulaşabilecek misiniz?

Allah’a hamd olsun milyonlarca insana hizmet veren bir teşkilatız. Dünyada binlerce gönüllümüz fahri olarak bu çalışmaları yürüten idarecilerimiz var.

Hedefimiz tüm destekçilerimize ulaşarak önce onları Zekât ve Fitre hakkında bilgilendirmek, sonrada bu ibadetlerini teşkilatımız yoluyla gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Camii ve cemiyetlerimizdeki faaliyetlerimiz dışında stand çalışmaları ile camii dışında işyerleri önünde ve insanların yoğun olduğu yerlerde tanıtım hizmeti vererek insanlara ulaşmayı hedefliyoruz.

Gençlik Teşkilatımızın gerçekleştireceği posta kutusu çalışması ile ev ziyaretleri yapıp tanıtım çalışması gerçekleştirerek insanlarımıza ulaşmak…

Kadınlar Gençlik Teşkilatımızın gerçekleştireceği AKA (Akraba-Komşu-Arkadaş) çalışması ile her kesim insanlara ulaşmayı planlıyoruz…

Her şubemizin ziyaret edeceği esnaf ve işadamı çalışması ile binlerce esnafımıza ulaşmayı Allah’ın izni ile hedefliyoruz.

Özellikle gençlerimiz bu tür çalışmalara hem katılmalı hem de çevresini teşvik etmeleri çok önemli bir yer tutmaktadır.

Bu çalışmaları olduğu kadarıyla değil, olması gerektiği kadarıyla yaparsak çalışmalarımız bereketlenecek ve hedeflere ulaşacağız inşallah.

Avrupa’da yaşayan milyonlarca Müslümanın yaşadığını da düşünürsek şubelerimizde bulunan zarflarımız, afişlerimiz kenarda atıl bir şekilde kalmamalı ve kardeşlerimiz tarafından muhakkak çevresine ulaştırılmalıdır zira bu şekilde kim bir hayırlı işe vesile olursa, ona da o hayırlı işi yapanın mükafatı vardır hadisi şerifin faziletine mazhar olunacaktır.

• Zekât/Fitremizi nereden nasıl hesaplatabiliriz? Zekât/Fitre kampanyasına nasıl katılabiliriz?

www.hasene.org sayfamızdan zekâtlarınızı kolaylıkla online hesaplatabilir, bu şekilde bilgisizlik nedeniyle de hataya düşmemiş oluruz. Ayrıca hesap numaralarımızı temin edebileceğiniz gibi, doğrudan telefonla arayıp kardeşlerimizin adreslerini vermeleri halinde Zekât/Fitre formlarımız adreslerine gönderilecektir. Ayrıca tüm şubelerimizde Zekât/Fitre kampanyamız sürmektedir. Şubelerimize müracaat ettiğiniz takdirde kardeşlerimiz yardımcı olacaklardır. Elinizdeki broşürlerdeki adreslere havale edebilirsiniz. Elinizdeki zarfları şubelerimize teslim edebilirsiniz.

• Okurlamıza son olarak bir mesajınız var mı?

Zekât kişinin Allah’a, topluma ve ümmete karşı bir sadakat nişanesidir. Allah’ın sana verdiği maldan hiç eksiltmeden, hakkı ile hesaplanmış bir şekilde nesillerimizin imani ve ahlaki çığlıklarına kulak vererek, malından çıkartıp verebilecek misin? diyerek, sadakat nişanesini ibraz eden bir ibadet olduğu gibi Müslümanların özellikle bu çoğrafyada Müslüman olarak kalabilmelerini sağlayacak olan ve toplumsal ihtiyaçların asgariye indirilmesini vesile olan bir ibadettir. Son olarak kampanyamıza katılarak zekât ve fitrelerini bizlere emanet eden tüm kardeşlerimize güven ve desteklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Allah (c.c.) her birinin hayrını kabul etsin. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kampanyamıza katkılarını esirgemeyen Ana teşkilatımıza, Kadınlar Teşkilatımıza, gençlerin kampanyaya dikkatini çeken Kadınlar Gençlik ve Gençlik Teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Camiahaber