Kurban kampanyası için hazırlıklarını tamamlayan Hasene International “İyilik Yerini Bulsun, Bu Kurban Bayram Olsun” sloganıyla 100’e yakın ülke ve bölgeyi kapsayacak kampanyayı duyurdu.

Bu yılki kurban kampanyasını “İyilik Yerini Bulsun, Bu Kurban Bayram Olsun” sloganıyla yürüten Hasene International Derneği, yüzlerce gözlemci, 100 ülke ve bölgede görev yapacak. Hasene International Başkanı Bekir Altaş, Hasene’nin Kurban Bayram’ı kampanya ve detayları hakkındaki çalışmalarını Camia Haber’e anlattı.

Yardım ve insan temelinde Hasene ile özdeşleşen bir kavram olarak her yıl düzenlenen kurban kampanyalarının özünden bahsedebilir misiniz?”

Kurban ibadeti, İslam dininin temel ilkelerinden biridir. Bu ibadetin temelinde, Allah’a olan yakınlık ve bağlılığı göstermek, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmak yatar. Kurban eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, bu sayede toplumda refah ve bereket de paylaşılır.

Hasene’nin kurban kampanyası, bu anlamlı ibadetin özüne sadık kalarak, sadece maddi bir yardım olmasının da ötesine geçerek toplumsal bir iz bırakmayı amaçlar. Toplanan kurbanlar, titizlikle seçilmiş bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bu sayede hem ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçları karşılanır hem de toplumda birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilir. Kurban bağışında bulunan insanlar, sadece dinî bir vecibeyi yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumdaki ihtiyaç sahiplerine karşı sorumluluk bilincini de geliştirirler. Özetle, Hasene International, kurban kampanyası sadece ülkelere giderek kurban eti dağıtmak olarak görmüyoruz. Vizyonumuzu geniş tutarak topluma katkı sağlayacak adımları hayata geçirmeyi amaçlayan önemli bir girişim olarak görüyoruz.

Bu yılki sloganla birlikte bu kampanyanın hedefi ve amaçlarına…Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Hasene International, kurban kampanyası bu yıl, ‘İyilik Yerini Bulsun, Bu Kurban Bayram Olsun’ sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı ve bayram sevincini paylaşmayı hedefliyor. Kampanyamızın temel amacı, dezavantajlı gruplara ve kriz bölgelerindeki insanlara yardım elini uzatmak ve onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak. Deprem mağdurları, Gazze halkı ve savaş mağdurları gibi hassas gruplara odaklanarak, onların acılarını hafifletmeye ve yaşamlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu insanlara sadece maddi yardım değil, aynı zamanda moral ve manevi destek de sağlayarak, toplumumuzun dayanışma ve kardeşlik duygularını canlı tutmaya çalışıyoruz. Buna ek olarak yardımlarımızın ulaştığı ülke ve bölgelerde istihdama katkı sağlıyor, yerel yardımlaşma kültürünün yaygınlaşmasını amaçlıyor ve nihai olarak sosyal yardımlaşmanın kurumsal bilinç olarak yerelde güçlenmesini hedefliyoruz. Bu yıl 450 gözlemci ile yaklaşık 100 ülkede iyiliğin yayılmasına öncü olmak istiyoruz.

Ayrıca, kurban bağışlarını sadece belirli bir döneme sınırlamak yerine, Adak, Akika ve Şükür Kurbanları gibi farklı ibadetlerle ilişkilendirilmiş bağışlarla ve kumanya kampanyalarıyla yıl boyunca sürekli bir yardımlaşma modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece, ihtiyaç sahiplerine kesintisiz destek sağlayarak, onların hayatlarını kalıcı bir şekilde iyileştirmeyi ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yolla, yardımseverliğin sadece belirli bir zaman dilimine sıkıştırılmamasını, sürekli ve etkili bir şekilde devam etmesini sağlamayı hedefliyoruz.

“Gazze’ye Kurban Eti ve Diğer Yardımlar Ulaştırmak Önceliklerimiz Arasında”

Zekât kampanyanızın bir bölümünü savaş mağdurları için ayırmıştınız. Şu an savaş bölgelerinde mevcut durum devam ediyor. Hatta şiddeti artarak devam ediyor. Kurban kampanyanızın bir bölümünde savaş mağduru ülkeler yer alacak mı?
Evet, Hasene International kurban kampanyasının bir parçası olarak Gazze başta olmak üzere savaş mağduru ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, savaşın gölgesinde temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor. Dolayısıyla, onlara kurban eti ve diğer yardımları ulaştırmak, önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Ancak, bu bölgelerdeki güvenlik ve lojistik zorlukları göz önünde bulundurarak, kurban ibadetini gerçekleştirmek için bu yıl farklı bir yaklaşım benimsedik. Bu yöntem, kurban geleneğini ve dinî prensipleri korurken aynı zamanda lojistik ve altyapısal sınırlamaları da aşmamızı sağlıyor. Peki, bu nasıl olacak?

Kurbanlık hayvanlar, savaşın etkilemediği güvenli bölgelerde kesiliyor. Böylelikle hem hayvanların sağlığı hem de dinî gereklilikler gözetilmiş oluyor. Kesilen kurbanlık hayvanların etleri, dayanıklı ve uzun süre muhafaza edilebilecek şekilde konserve haline getiriliyor. Bu konserve edilmiş kurban etleri ve diğer gıda maddeleri, güvenli yollarla savaş bölgelerine taşınıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Elbette tüm bu süreçler bizim gözlemimiz altında gerçekleşiyor.

Tabi ki deprem bölgesine de ayrı parantez açmak lazım. Kurban kampanyasının deprem bölgesi ayağı olacak mı? Ne gibi hazırlıklarınız var?

Evet, Hasene International olarak kurban kampanyamızın bir parçası olarak deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle 2023 yılında Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremlerin yanı sıra Nepal ve dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen afetlerden veya beşerî faktörlerden etkilenen vatandaşlara gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını sağlayarak, bölgenin yeniden inşasına destek olmak önceliklerimiz arasında yer aldı ve almaya devam ediyoruz.

Kurban eti, deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine taze bir şekilde dağıtılacak. Böylelikle, depremzedelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda bayram sevincini de onlarla paylaşmayı amaçlıyoruz.

“Yıl Boyunca Deprem Bölgesine Temel Gıda Maddeleri Ulaştırılıyor”

Sadece kurban kampanyası ile değil, aynı zamanda Gıda Kervanı projemizle de deprem bölgelerine yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu proje kapsamında, yıl boyunca temel gıda maddeleri deprem bölgelerine ulaştırılıyor. Ayrıca, konteyner kentlerimizde depremzedelere barınma imkânı sağlanıyor; çocukların eğitimleri ve psikolojik destekleri de devam ediyor. Hasene olarak, deprem bölgesinde görev yapan uzman ekiplerimizle ihtiyaç sahiplerine günlük hayatın her noktasında, en hızlı ve etkili şekilde yardım ulaştırmaya devam ediyoruz.

Kurban kampanyasına katılmak isteyen bağışçılar nasıl yardımda bulunabilir ve sürece dahil olabilir, onlar için ne söylemek istersiniz?

Bunun çeşitli yöntemleri var. Camilerimiz aracılığıyla zarf usulü bağışların mümkün olacağı gibi, web sitemizden(hasene.org) de internet ortamından bağışları ulaştırmak oldukça basit bir işlem. Bunun yanı sıra IBAN yöntemi ile de bağışlar ulaştırılabiliyor. Arkadaşlarımız sosyal medya aracılığıyla(haseneorg) her gün paylaşım yapmak suretiyle bağışçıları bağışa yönlendirebiliyorlar. Küresel bir ağa sahip Hasene International derneğimizin temsilcilerinin iletişim bilgilerine web sayfamızdan ulaşarak bağışlar ve süreç hakkında bilgi alma imkânı da sunuyoruz.

Son olarak kampanya sonrasında elde edilen sonuçlar ve gelecek yıllara yönelik planlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Hasene International kurban kampanyası, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılandı. Hedefimiz, sadece belirli bir dönemle sınırlı kalmak yerine, yıl boyunca devam eden bir yardımlaşma modeli oluşturmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, ailelere sadece kurban eti dağıtmanın ötesine geçerek daha geniş bir perspektifle hareket ediyoruz. Bunun için kurban kampanyamızı diğer yardım programlarımızla ilişkilendiriyoruz.

Gözlemci ekiplerimiz, kurban dağıtımı sırasında sadece denetim görevi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda tespit ettikleri ihtiyaçları diğer yardım departmanlarımızla paylaşıyorlar. Bu sayede, yardımların daha kapsamlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Kurban gözlemcilerimiz tarafından tespit edilen ihtiyaçlar arasında, bir yetimin eğitim masraflarının karşılanması, bir hastanın ameliyatı, bir köyün su ihtiyacının giderilmesi veya bir öğrencinin bursu gibi örnekler yer alıyor. Bu ihtiyaçlar, gözlemcilerin raporları sayesinde hayata geçiyor ve her bir kurban bağışı, sadece et dağıtmaktan öte, aynı zamanda bir zekât projesinin, bir sağlık projesinin veya bir kalkınma projesinin temelini oluşturuyor.

Hasene International kurban kampanyası, bu yaklaşımı sürdürerek gelecekte de daha geniş kapsamlı ve etkili yardım projelerine imza atmayı hedefliyor. Amacımız, ihtiyaç sahiplerine sadece geçici bir yardım ulaştırmak değil, aynı zamanda onların yaşamlarını kalıcı olarak iyileştirmeye katkıda bulunmak.

Camiahaber