Mekke’nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Hazreti Muhammed’e, Mekke’den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında önemli bir konumda bulunuyor.

Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü – AA

Hac görevini yerine getirerek Mekke’ye veda eden hacıların, hicrette Hazreti Muhammed’e kucak açan Medine’ye gelişleri sürüyor.

Türkiye’den kutsal topraklara hareket ettikten sonra ilk olarak Cidde üzerinden Mekke’ye gelen hacı adayları, görevlerini tamamlamalarının ardından dünden itibaren kutsal topraklardaki ikinci durakları olan Medine’ye geçmeye başladı.

Mekke’nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Hazreti Muhammed’e Mekke’den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında önemli bir konumda bulunuyor.

Hac farizasını yerine getiren hacılar, Mekke’den sonraki ikinci durakları olan Medine’de otellerine yerleşmelerinin ardından öncelikle Mescid-i Nebevi’ye (Peygamber’in mescidi) giderek Hazreti Peygamber’i selamlıyor.

Hazreti Muhammed’in, inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi’de Müslümanlar, önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet’i selamlıyor, sonrasında ise İslam Peygamberi’nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara’da namaz kılıp dua ediyor.