Geçici veya yabancı plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ” yayımlandı.
Tebliği, AK Parti İstanbul Milletvekili
TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya paylaşarak şunlara dikkat çekti:
“Saygıdeğer büyüklerim,
Kıymetli kardeşlerim,

3 Nisan 2021 tarih 31443 sayılı Resmî Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından; “geçici veya yabancı plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ” yayımlamıştır.

Bu tebliğin 2013 yılında yayımlanan düzenlemesinde yer alan 8. maddenin birinci fıkrasına göre; tamir, bakım, onarım, tadilat amacıyla veya geçici ithal kapsamında boş olarak ülkemize giriş yapan yabancı ülke taşıtlarından, ülkemizden ihraç yükü alarak dolu çıkış yapmaları durumunda 600 Avro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınmaktaydı.

Söz konusu tebliğ ise; ‘Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak (ihraç yükü olmadan) çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.’ şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

*Bu tebliğ, yurt dışından Türkiye’ye ticari amaç (ihracat) olmadan tatile gelen vatandaşlarımızı kapsamamaktadır.*

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210403-6.htm

Saygılarımla.

Zafer Sırakaya
AK Parti İstanbul Milletvekili
TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı

.                 

Habet: Sedat TAPAN