Fransa’nın Orleans şehrinde yaşayan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Kuzey Afrika kökenli E.C, öğretmeni tarafından “laiklik uyarısı” aldı. 8 Ocak Cuma günü öğretmen resim dersinde sanat tarihiyle alakalı öğrencilerine bir resim gösterdi. Bunun üzerine E.C.’nin gözlerini kapattığı belirtildi. Çocuğa neden gözlerini kapattığı sorulduğunda ise dinî nedenlerden dolayı bu şekilde davrandığını dile getirdi. Öğretmen, bu durumun kabul edilemez olduğunu öğrenciye belirterek kendisinden yaptığı davranışa, davranışının neden hatalı olduğuna ve hatasını nasıl telafi etmesi gerektiğine dair bir özür yazısı yazmasını istedi.

Özür Mektubu

Öğrenci yazdığı mektupta davranışının kabul edilemez olduğunu, gözlerini kapatmaması ve dolayısıyla kendisinden istenen çalışmayı reddetmemesi gerektiğini yazdı. Ayrıca laik bir okulda eğitim aldığını ve okul ile ev arasında farklılık olduğunu da belirtti. Mektubunda özür dileyip bu davranışı bir daha yapmayacağını vurgulayan öğrenci, okulda laiklik şartnamesinin 12.maddesini yazarak mektubu sonlandırdı: “Hiçbir öğrenci dinî veya siyasi gerekçe sunarak öğretmenin kendisinden istediği çalışmayı reddedemez.”

“Laiklik İhlali Uyarısı”

Öğrenci bu yazıyı kaleme aldığı sırada müdür de öğrencinin velisine “laiklik ihlali uyarısı” başlığını içeren bir mektup yazdı. Velilere durumu izah eden müdür, laikliğin ihlaline karşı uyardı ve bu konuda velilerin desteğini beklediğini belirtti. (gt)

Perspektif