DENK Milletvekili Van Baarle Eğitim Bakanı Wiersma’yı, özellikle camilerde ve kültür merkezlerinde verilen din, kültür ve anadil derslerinin Eğitim Müfettişliği tarafından denetlenmesini öngören yasa değişikliğinin toplumda yarattığı infiali görüşmek üzere, acil oturuma çağırdı.

Geçtiğimiz haftalarda Eğitim Bakanı Wiersma’nın, özellikle camilerde ve kültür merkezlerinde verilen din, kültür ve anadil derslerinin Eğitim Müfettişliği tarafından denetlenmesini öngören bir kanun tasarısı hazırladığını kamuoyuyla paylaşması üzerine, DENK Partisi milletvekili Stephan van Baarle tarafından sert tepki görmüştü.

Bakan Wiersma, Bakanlık danışmanlarının olumsuz yönde tavsiye ve uyarılarına rağmen bu yasa tasarısını yürürlüğe sokmak istediği yönünde bilgiler geçen hafta basına yansımıştı. Söz konusu kanun tasarısının Anayasaya aykırı olduğu yönünde eleştiri yönelten DENK illetvekili Stephan van Baarle, Temsilciler Meclisine hesap vermek üzere Bakan Wiersma’yı acil oturuma çağırdı. Van Baarle yapmış olduğu Meclis konuşmasında: “Aynı Bakan Wiersma hakkında geçtiğimiz günlerde, birçok Sivil Toplum Kuruluşu tarafından, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu STK’lar daha önce yazılı açıklamalarla da tepkilerini dile getirmişlerdi zaten. STK’lar ile ilişkileri kopma düzeyine getiren Bakan’ın, bozulan güveni yeniden tesis etmesi icab eder. Bu girilen yol doğru değil ve bir an önce bu yanlış yoldan dönülmesi gerekir. Bu sebepten dolayı DENK Grubu adına Bakan Wiersma’yı bu konuyu tartışmak üzere acil oturuma çağırıyorum. Aynı zamanda Bakan Wiersma’dan, savunduğu yasa teklifinin kamuoyunda meydana getirmiş olduğu huzursuzluğa ilişkin değerlendirmesini, yazılı bir açıklama yapmak suretiyle Temsilciler Meclisine sunmasını talep etmekteyiz”, dedi.

Tartışmalı kanun tasarısını destekleyecek mahiyetteki ilk adım bakan Wiersma’nın talebi üzerine atıldı. Okullarda “uyuma engel” teşkil edecek fikir besleyen çocukların okul öğretmenleri tarafından şikâyet edilebilecekleri bir ihbar hattı geçtiğimiz hafta açıldı ve faaliyete geçti.

DENK Basın Masası