Hollanda’nın güçlü STK’arından olan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) çalışanı Cevdet Keskin vatandaşlarımızın talebini ve sorunlarını ilgili kurum olan YTB’ye iletti.
Hollanda Diyanet Vakfı’nın deneyimli çalışanlarından olan Cevdet Keskin, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili  iki önemli konuyu, bu alanda yetkili olan Yurtdışı Akrabalar Topluluğu Başkanlığı’na  (YTB) soru olarak yöneltti. YTB’den soruya dönük aşağıdaki yazılı  cevap geldi.

“Hollanda Diyanet Vakfı’nın değerli çalışanı Sayın Cevdet Keskin,

Kendinizi tanıttığınız ve taleplerinizi ilettiğiniz E-postanız Başkanlığımıza ulaşmış bulunmaktadır.
Vatandaşlarımızın talepleri üzerine Başkanlığımıza ilettiğiniz “dövizle askerlik” ve “yurt dışından getirilen araçların Türkiye’de kullanılması” gibi yurtdışı vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren her iki konu da Başkanlığımız tarafından devamlı olarak gündemde tutulmakta ve uzmanlarımız tarafından yoğun olarak takip edilen hukuki konular arasında bulunmaktadır.
E-postanızda özellikle belirttiğiniz konulardan birisi olan dövizle askerlik uygulaması, malumunuz olduğu üzere, daha önceki dönemlerde “10 bin Avro bedel ve 21 gün askerlik hizmeti” şeklinde yürütülmekte iken Başkanlığımızın yoğun takiplerinin de katkısı bin Avroya kadar indirilmiş ayrıca 21 gün askerlik hizmeti de kaldırılmıştır. Bununla birlikte, 2019 yılında askerlik sistemimizde köklü bir değişiklik yapılmış ve bütün vatandaşlarımız için bedelli askerlik imkânı getirilmiştir. Söz konusu sistem değişikliği ile birlikte yurt dışı dövizle askerlik bedeli de yurt içi askerlik bedeline endekslenmiştir. Her ne kadar sistem değişikliği sürecinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın özel durumları gündeme getirilmişse de nihayetinde, yurt içindeki vatandaşlarımız bakımından da eşitlik ilkesinin sağlanması gerektiği düşüncesiyle, dövizle askerlik bedelinin yurt içindeki vatandaşlarımızla aynı olmasına karar verilmiştir.

Gelinen nokta itibariyle, Başkanlığımız tarafından bir taraftan dövizle askerlik bedelinin yurt içi askerlik bedeline endekslenmesinin gerekçeleri göz önünde bulundurulmakta, diğer yandan da konunun yurt dışında doğup büyüyen vatandaşlarımız bakımından ekonomik ve sosyal etkileri de düşünülerek, dövizle askerlik bedelinin taksitle ödenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

E-postanızda belirttiğiniz konulardan bir diğeri olan geçici süreli araç ithali olarak tanımladığımız yolcu beraberinde gelen taşıtların Türkiye’de kalması hususu ile ilgili olarak ise, Başkanlığımız konu üzerinde yoğun şekilde çalışmakta ve bu çalışmaların da katkısıyla konu hakkında son yıllarda birçok iyileştirme yapılmaktadır. Daha önceki dönemlerde yabancı plakalı araçlar Türkiye’de altı ay kalabiliyorken hali hazırda bu süre iki yıla çıkartılmış, ticari araçlar için ise bu süre 30 günden 90 güne çıkartılmıştır. Benzer biçimde geçen yıl yapılan değişiklikle birlikte yabancı ülkelerden alınan ehliyetlerin Türkiye’deki geçerlilik süreleri de bir yıldan iki yıla çıkartılmış, ayrıca yerli plakalı araçlara sağlanan trafik ceza indirimlerinin yabancı plakalı araçlara da uygulanması sağlanmıştır.
Ancak başta araçların Türkiye’de 2 yıl kalabilmesine imkân tanınması olmak üzere yapılan iyileştirmelerin suiistimal edilmesinin önlenmesi amacıyla da birçok ilave tedbir uygulanmak durumunda kalınmıştır. Bu doğrultuda uygulanan tedbirlerden birisi uyarınca, araç sahibinin yurt dışına çıkması halinde altsoyu ve üst soyu yurt dışında ikamet ediyor olsa dahi bahsi geçen aracı kullanamamaktadır. Başkanlığımız belirli bir amaçla uygulanan bu tedbire yönelik vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak, araç sahibi yurt dışına çıkarken aracı, yine yurtdışında ikamet eden Türkiye’deki alt ve üstsoyuna vekalet yoluyla devredilebilmesine imkân sağlamak için çalışma başlatmış, bu amaçla kurum Başkanı düzeyinde Ticaret Bakanlığı ile görüşülmüştür.
Bu vesileyle göreviniz dolayısıyla temas halinde olduğunuz vatandaşlarımız tarafından dile getirilen hususlarla ilgili hassasiyetiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.:

Haber: Sedat TAPAN