Her Daim Ümitvarız Biz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, her yıl olduğu gibi, bu yılda bir çok kişi görüşlerini beyan ettiler. ‘Foundation a New Path to Equality’ (NP2E) Vakfı’nın Kurucu Başkanı Gülay Fitoz Hanımın davetlisi olarak Avrupa Birliği projesi kapsamında konu başlıklı seminerlere katıldım. Avrupa Birliği projesi kapsamında Hollanda, Romanya, İtalya ve Türkiye’den oluşan projede, Hollanda heyetinin içinde yer alarak benim açımdan da bilgilendirici oldu. Bu konuda bir paradigma değişimine ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyim. Artık ‘Kadın Hakları’ yerine ‘Kadının İnsan Haklarından’ bahsetmenin daha doğru olduğuna inanıyorum.

Öncelikle, İslam’da kadınlar erkeklerle eşit derecede olarak kabul edilirler. Kur’an, insan olmaları bakımından kadını erkekle eşit bir varlık olarak kabul eder. Allah, kadını ve erkeği farklı yaratmıştır fakat Allah’ın kulları olması bakımından erkekler ve kadınlar eşit seviyededir; dinî hak ve sorumlulukları da aynı düzeydedir (Âl-i İmrân Suresi, 3/195; Tevbe Suresi, 9/71).

Allah insanları daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri için çift yaratmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de gerek yaratılış gerekse hak ve sorumluluklar yönünden erkeklerle eşit konumda olan bir kadın portresi çizilmektedir. Kadınlar da erkekler gibi Allah’a ibadet eder, ahlâkî değerlerle donanır ve toplumda aktif rol alırlar. Kur’an’da “Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve âhiret yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz” (Nahl Suresi, 16/97) şeklinde ifade edilir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) kadınlara yönelik sözleri ve uygulamaları, Kur’an’ın çizdiği bu çerçeveye uygun olarak kadınların insan haklarını korur ve onlara değer verirdi. Onun hayatında kadınlara karşı sevgi, saygı ve adil davranışlar vardı. Hz. Muhammed (S.A.V.), eşi Hz. Hatice’nin ticaret hayatında etkili bir rol oynamasına ve güçlü bir iş kadını olmasına destek vermiştir. Ayrıca, kadınlara eğitim hakkını tanıyan, onların bilgi edinmelerini teşvik eden ve onlara öğretmenlik yapan bir lider, bir Peygamberdi.

Her Daim Ümitvarız Biz

Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi başarılarına odaklanan bir gündür. Bu günü, kadınların insan haklarını vurgulamak, adil mücadelesini sürdürmek için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Kadınların insan haklarıyla ilgili olarak yaşadığı zorlukları ve ilerlemelerini ele alarak, bu konuda derinlemesine bir anlayış geliştirmek tabii ki önemlidir. Kadınların insan hakları, evrensel bir konu olup, toplumların gelişiminde ve ilerlemesinde kilit bir role sahiptir. Ancak ne yazık ki, dünya genelinde kadınlar halen birçok alanda olumsuzluklarla karşı karşıyadır. Eğitim, iş, sağlık ve siyaset gibi alanlarda kadınlara yönelik haksızlık, kadınların insan haklarının ihlal edilmesine yol açmaktadır. Örnek vermem gerekir ise, mensubu olduğum CDA Partisinde geçen ay yapılan Genel Kurulda, halen kadınların parti içindeki görevlendirmede ve ülke yönetim kadrolarındaki atamalarda, kadınlara öncelik verilmediğine vurgu yapıldı ve bunun giderilmesi için önerge Genel Kurulda kabul gördü.

İş hayatında kadınlar, eşit fırsatlar ve adil çalışma koşulları talep etmektedir. Ancak dünya genelinde kadınlar, erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücretlerle çalıştırılmakta ve terfi fırsatlarından mahrum bırakılmaktadır. Ayrıca, hamilelik ve annelik gibi nedenlerle işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Hollanda Ekonomik Politika Analizi Bürosu (Centraal Planbureau) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda tüm çabalara rağmen, göçmen geçmişi olan ve olmayan Hollandalı kadınlar arasındaki gelir eşitsizliği neredeyse hiç azalmadı. Surinamlı veya Antiller kökenli 30-40 yaşındaki kadınlar, yerli Hollandalı kadınlara göre ortalama üçte bir daha az harcama yapabiliyorlar. NP2E Vakfın başkanı Gülay Fitoz Hanım’dan aldığım bilgilere göre Müslüman Türk ve Fas kökenli kadınlar ile Hollandalı kadınlar arasındaki bu fark %60’a çıkabiliyor.

Kadınların insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi, adil, eşit ve sürdürülebilir bir dünya için elzemdir. Hollanda Türk toplumu olarak yeni neslin, ailenin ve değerlerimizin daha fazla benimsenmesi için önce aile içi eğitiminin ve iletişiminin önemini anlamamız gerekiyor. Sağlam inanç sistem temelinde inşa edilecek Türk aile yapısını kurmanın tam zamanı…

Kalın sağlıcakla,

Kaya Turan Koçak