Belçikaların çoğunun, göçü Belçika toplumu için olumsuz, yabancıların çalışmak için ülkeye gelmesini ise olumlu bulduğu belirtildi.

Ömer Tuğrul Çam   |31.10.2022
Belçikalılar göçe olumsuz, yabancı işçiye olumlu bakıyor
Belçika’nın başkenti Brüksel’de sığınma merkezine alınmak için bekleyen göçmenlerin çadırları sökülmüştü. Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Belçikalıların yüzde 18’i göçmenlerin ülke ekonomisini geliştirdiğini, yüzde 64’ü göç nedeniyle eğitim kalitesinin düştüğünü, yüzde 58’i kendini daha az güvende hissettiğini ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 27’si son 50 yılda göçün Belçika’nın çıkarına olduğunu belirtirken, yüzde 39’u karşıt görüş bildirdi.

Yabancı işçilere bakış ise genel olarak olumlu çıktı. Katılımcıların yüzde 60’ı yabancıların çalışmak üzere Belçika’ya gelmesine olumlu baktıklarını, sadece yüzde 12’si buna karşı çıktıklarını söyledi.

Belçikalıların yüzde 72’si göçe izin verilmesi için sıkı kurallar getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kurallar arasında zorunlu entegrasyon programları, dil eğitimi ve aile birleşimi öncesi en az 4 yıl çalışma süresi getirilmesi gibi şartlar sıralandı.