Sömürü düzeninin öncüsü Batılı ülkeler, kapitalizm sistemi ile iklim krizinin oluşmasında ana sebep oldu. Hiçbir önlem almadan doğanın dengesini bozan bu sistem etkisini göstermeye başladı.

Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği krizi artık büyük yangınlar ve sellerle net bir şekilde hissedilir hâle geldi. Sömürü düzenini kullanan Batı ve kapitalizm sistemi iklim krizinin yaşanmasında öncü rol oynuyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEBİ: KARBON SALINIMI
İklim krizini tetikleyen en etkili sebep ise karbon salınımı. Zira karbon salınımı yani çoğunlukla insan faaliyetlerinin neden olduğu, doğada oluşan karbonun atmosfere salınımı şeklinde karşımıza çıkıyor.

ABD, AB VE ÇİN İLK SIRADA
Bu noktada atmosfere en çok karbon salan ülkelere baktığımızda karşımıza ilk olarak ABD, Çin ve AB ülkeleri çıkıyor. Dünyanın ‘en büyük küresel sorun’ olarak tanımladığı iklim değişikliği ya da küresel ısınma etkilerini arttırmaya devam ediyor. Küresel ısınma dünyamızda art arda felaketlere yol açarken uzmanlar ise karbon salınımı ile ilgili uyarılarına devam ediyor. İklim değişikliği dünyanın birçok bölgesinde felaketlere yol açarken uzmanlar karbondioksit salınımının hızla azaltılmadığı takdirde iklim krizinin birçok krizi tetikleyeceği uyarılarında bulunuyor.

BM: “OLAĞANÜSTÜ HAVA OLAYLARI YAŞANACAK”
Nitekim Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 9 Ağustos‘ta yayınlanan raporunda şu ifadelere yer verildi: “Önümüzdeki yıllarda karbondioksit salınımı çok hızlı bir şekilde durdurmazsak olağanüstü hava olayları, seller, kuraklıklar ve sıcaklıklar yaşanacak.”