Avusturya’daki İslam Federasyonları Avusturya Uyum Bakanlığı tarafından hazırlattırılan ve İslam Federasyonlarını suçlayan “Siyasal İslam” raporunu eleştirdi, objektiflikten uzak, taraflı ve suçlayıcı buldu.
Avusturya’daki İslam Federasyonları, Uyum Bakanlığının hazırlattığı “Siyasal İslam Raporu”nda kendileri ile gili bölümleri eleştirdi ve bilimsellikten uzak olduğunu açıkladı. @shutterstock

Viyana İslam Federasyonu (IFW), Avusturya Linz İslam Federasyonu (ALİF) ve Avusturya İslam Federasyonu (AIF)’den oluşan Avusturya’daki İslam Federasyonları, Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab tarafından ‘Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi’ne hazırlattırılan “Temel Raporu” inceledi. Federasyonlar raporu değerlendirdikten sonra “Bu rapor, ‘Dokümantasyon Merkezi’nin çalışmalarının bağımsız uzmanlar tarafından denetlemesinin artık kaçınılmaz hâle geldiğini göstermektedir” yorumunu yaptı.

Söz konusu raporun objektiflikten olabildiğince uzak olduğuna dikkat çekilen değerlendirme sonrasında Avusturya’daki İslam Federasyonları Başkanı Abdi Taşdöğen Uyum Bakanı Susanne Raab’ın 28 Mayıs 2021 tarihinde ilgili raporu tanıtırken sürekli olarak raporun bilimselliğine vurgu yaptığını, ancak, raporu inceledikten sonra, bu raporun bilimselliğin tam aksine, bilimsel perspektiften uzak bir şekilde hazırlandığının anlaşıldığını söyledi.

Objektif ve Bilimsel Değil

Taşdöğen araştırmayı “Bu çalışma, hiçbir surette ne objektif ne de her sonuca açık mahiyette hazırlanmamıştır. Aksine, muhtemelen siyaseten önceden arzulanan şekilde bir sonuç ve hükme ulaşılacak şekilde hazırlanmıştır.” diyerek eleştirdi. Araştırmada, yalnızca asgari bilimsellik şartlarının dahi göz ardı edilmesiyle kalınmadığını, aksine, çok yüzeysel bir inceleme sonucunda bile kolayca fark edilebilecek büyük hatalar yapıldığına dikkat çekti.

Raporu Sorgulayacak Araştırmalara Yer Verilmedi

“Özenle seçilmiş ve bağlamından koparılmış alıntılamaların yanı sıra, bu raporla hedeflenen amacın sorgulanmasını sağlayacak bilgilerin rapora alınmaması gibi uygulamalar, raporun âdeta tamamının üstünü çizen kırmızı çizgiler gibi gün yüzüne çıkmaktadır.” eleştirisi getiren Avusturya’daki İslam Federasyonları Başkanı Abdi Taşdöğen, bakanlığın bilimsel araştırma diye tanıttığı “Temel Raporda” çok sayıda eksiklik ve hata bulunduğunu, federasyonların bu rapora karşı hazırladıkları değerlendirmenin raporun aslından daha uzun olmak durumunda kaldığını ifade etti ve İslam federasyonları olarak kamuoyu önüne sunulan böyle araştırmanın eksikliklerinden ötürü büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı.

Bu Rapor Kesinlikle Bağımsız Bir Komisyon Tarafından İncelenmeli

“Bunun için, Bakan sayın Susanne Raab’a kamuoyuna sunduğu bu “Temel Raporları” dışarıdan ve bağımsız bir uzman komisyonuna denetletmesi ve bu hükümlerden sonuçlar çıkarması çağrısında bulunuyoruz.” ifadesini kullanan Abdi Taşdöğen söz konusu raporun bağımsız denetleme komisyonu tarafından denetlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Taşdöğen bunun gerekçelerini ise şöyle sıraladı: “Birincisi, yanlışlıklar ve eksiklikler üzerine bina edilmiş raporlar üzerinden siyasi hamleler yapılmamalıdır. İkincisi, Avusturya kamuoyu İslam federasyonları hakkında yanlış bilgilendirilmemelidir. Karşılıklı tanışma ve karşılıklı anlayış toplumumuzun birlikteliği için önemlidir. Fakat maalesef, buna karşın yalan haberler toplumumuzu bölmektedir. Toplumsal bölünmeyi mümkün olan her aracı kullanarak önlemek ise hepimizin ortak görevi olmalıdır.”

Camiahaber