Avrupalı Türklerin yıllardır korkulu rüyası olan otomatik bilgi paylaşımının nasıl olacağı konusu netlik kazandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından ortaya konan ve bugün 107 ülkenin taraf olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin anlaşma, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, ve Fransa ile 31 Aralık 2020 gününden itibaren
devreye girecek.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı beş ülkede yaşayanların, Türkiye’de açtıkları finans hesaplarının bilgisi, 31 Aralık 2020 gününden 2021 Eylül ayı sonuna kadar
aktarılacak. Paylaşım anlaşması daha evvel devreye giren İngiltere, İsveç, Çekya, İspanya, İrlanda, Lüxemburg, gibi ülkelerde yaşayanların bilgileri pandemi nedeniyle eylül sonunda değil yıl sonunda paylaşılacak.

HANGİ BİLGİLER PAYLAŞILACAK?

Anlaşma kapsamında mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri, düzenli ödeme sözleşmeleri gibi finansal bilgiler paylaşılacak. Hesaba yıl içinde yatan faiz, kar payı, temettü, finansal varlıkların satışından elde edilen gelir aktarılacak.

Paylaşımda, ilgilinin ad ve soyadı, adresi, yerleşik olduğu ülke ve
vergi kimlik numarası, doğum yer ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi, hesaba yıl içinde ödenen gelirlerin toplam bürüt tutarı yer alacak. Gayrimenkul (ev, bina, arsa, vb.) ve taşıt bilgileri ile hesap hareketleri detayı paylaşılmayacak.

KURTULMANIN YOLLARI:

– Türkiye’deki banka hesabı adres bilgisinde yurt dışı adresi olmazsa

– Yaşanan ülkedeki bir servis sağlayıcıdan mail bildirilmezse, (sonu .de, .nl, .fr, ile biten mail adresi verilmemeli.
.com veya .tr uzantılı mail kayıt ettirlmemeli

– Mevduat hesapları dışındaki hesaplardan Türkiye’deki hesaba düzenli fon aktarımı yapılmazsa

– Türkiye’de adresi bulunan bir kişiye temsil veya vekaletname verilmezse

– Hesap bilgilerine yurt dışı telefon bilgileri verilmezse

– Posta bekletme servisi talimatı verilmezse otomatik bilgi
paylaşımından kurtulmak mümkün olacak

( Kaynak: Avrupa SABAH )