Her Daim Ümitvârız Biz…

Kuşkusuz ki her seçim çok önemlidir. Ancak Hollanda’da 6 Haziran 2024 Perşembe günü yapılacak Avrupa Parlamento seçimleri Avrupa’nın geleceği ile ilgili, belki de 1990 yılından itibaren, en önemli seçimi olacak.

Tarih 9 Kasım 1989 idi. Berlin duvarı yıkılıyor ve Doğu ile Batı Avrupa 40 yıl ayrılıktan sonra tekrar kavuşuyordu. Bir başka ifade ile Komünizm ve kapitalizm ile yönetilen bir kıta iki kutupta artık reforma ihtiyaç duyuluyordu. 15 sene nişanlı dönemi yaşadıktan sonra, 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren 9 tane Doğu Avrupa ülkeleri ve Güney Kıbrıs Yunan Cumhuriyeti Avrupa Birliğinin tam üyeleri olarak kabul edildiler.
1 Ocak 2007 yılında ise Romanya ve Bulgaristan Avrupa Birliğine dâhil edildi. 1 Temmuz 2013 yılında en son yeni üye olarak da Hırvatistan Avrupa Birliğine kabul edilmişti ve Avrupa Birliği 28 ülkeden oluşan Avrupa kıtasında bir “BARIŞ” ve “REFAH” projesi idi.

İdi diyorum çünkü 31 Ocak 2020 tam saat 23.00’den itibaren İngiltere Avrupa Birliğinden çıkmış ve “BREXIT” gerçek olmuştu. Tam da o gün ben Londra’da idim ve İngilizlerin sokakta ellerinde bayraklarla bayram yaptıklarını müşahede ettim. Acaba böylelikle 1957 yılında Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya, Fransa ve İtalya’nın başlattıkları bu BARIŞ hareketi geri sayımına mı girdi? Ukrayna–Rusya savaşı bu soruyu güncel kılıyor.

Her Daim Ümitvarız Biz…
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin yasama organıdır ve Avrupa vatandaşlarının sesi olma misyonunu üstlenir. Bu nedenle, Parlamento üyelerinin seçimi, Avrupa Birliği’nin politik yönünü ve karar alma süreçlerini belirlemede kilit bir rol oynar. Parlamento, Avrupa vatandaşlarının çeşitli konulardaki endişelerini temsil etmekle yükümlüdür ve bu nedenle seçim sonuçları, Avrupa Birliği’nin politika gündemini şekillendirir. Avrupa Parlamentosu seçimleri, Avrupa Birliği’nin demokratik meşruiyetinin temel taşlarından biridir ve Avrupa Birliği vatandaşlarının, temsilcilerini doğrudan seçme hakkına sahip olduğu demokratik bir süreçtir. Aynı zamanda bu seçimler Avrupa vatandaşlarının Avrupa entegrasyonu sürecine katılımını teşvik eder.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bir dizi önemli görevi vardır:
1. Yasama: Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek yasama organıdır. AB ile ilgili yasaları kabul etme, değiştirme veya reddetme yetkisine sahiptir. Bu yasa tasarıları, AB Komisyonu tarafından sunulur ve AP ile AB Konseyi tarafından ortaklaşa kabul edilir.
2. Bütçe Onayı: AP, AB’nin yıllık bütçesini onaylama yetkisine sahiptir. Bütçe, AB’nin politika ve programlarını finanse etmek için kullanılır ve AP’nin onayı olmadan geçemez.
3. AB Komisyonu’nun Onayı: AP, AB Komisyonu’nun başkanını ve üyelerini onaylama yetkisine sahiptir. Komisyon üyeleri, Avrupa Komisyonu Başkanı tarafından atanır, ancak AP’nin onayı olmadan göreve başlayamazlar.
4. Denetim ve Gözetim: AP, AB kurumlarını ve organlarını denetler ve gözetler. AB Komisyonu ve diğer kurumlarla ilgili hesap verebilirlik sürecini yürütür ve gerektiğinde soruşturmalar yapabilir.
5. AB Politikalarının Şekillendirilmesi: AP, AB politikalarının şekillenmesinde etkin bir rol oynar. AB’nin iç ve dış politikalarını belirleme sürecine katılır ve AB vatandaşlarının çıkarlarını temsil eder.
6. AB Vatandaşlarının Temsil Edilmesi: AP, AB vatandaşlarının doğrudan temsil edildiği tek AB kurumudur. AB vatandaşlarının çıkarlarını ve endişelerini dile getirir ve AB politikalarının şekillenmesinde vatandaşların sesini temsil eder. Bu görevlerin birleşimi, Avrupa Parlamentosu’nun AB’nin demokratik işleyişinde merkezi bir rol oynamasını sağlar. AP, AB’nin politikalarını belirler, AB Komisyonu’nu denetler ve AB vatandaşlarının çıkarlarını temsil eder.

Her Daim Ümitvarız Biz…
Avrupa’da yaşayan Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaları birkaç önemli nedenle desteklenmelidir:
1. Temsil ve Katılım: Avrupa’da yaşayan Türkler, Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilmelidir. Bu, Avrupa Türk topluluğunun sesini duyurarak Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının çıkarlarını savunmak için bir fırsat sunar.
2. Demokratik Sürece Katkı: Avrupa Parlamentosu seçimleri, Avrupa Birliği’nin demokratik sürecinin önemli bir parçasıdır. Avrupa Birliği ve Türk vatandaşlarının oy kullanması, demokratik sürece katkıda bulunarak Avrupa’da daha adil ve temsili bir hükûmetin oluşturulmasına yardımcı olur.
3. Avrupa Birliği Politikalarını Etkileme: Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin politikalarını belirlemede önemli bir rol oynar. Avrupalı Türk vatandaşlarının oy kullanması, Avrupa Birliği politikalarının şekillenmesine ve Türk topluluğunun çıkarlarının göz önünde bulundurulmasına yardımcı olabilir.
4. Toplumsal Katılımın Güçlenmesi: Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak, Avrupa’daki Türk topluluğunun Avrupa’daki toplumsal katılımını güçlendirir. Bu, Türk vatandaşlarının Avrupa toplumu içinde daha aktif bir rol oynamalarını sağlar ve toplumsal entegrasyonu destekler.
5. Avrupa Birliği’nde Barış ve İlerleme: Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Türk vatandaşlarının temsil edilmesi, Avrupa Birliği’nin çeşitliliğini ve kapsayıcılığını artırarak bölgesel barış ve işbirliğini güçlendirebilir. Bu nedenlerle, Avrupa’da yaşayan Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaları, hem kendi çıkarlarını korumak hem de Avrupa’nın demokratik sürecine katkıda bulunmak için oldukça önemlidir.

Her Daim Ümitvarız Biz…
NP2E Vakfın başkanı Gülay Fitoz Hanım’ın davetlisi olarak Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Romanya’nın Galati şehrinde bulundum. Romanya Türk Demokrat Birliği Galati şubesinin başkanı Gülten Abdulla Hanım’ın ve arkadaşlarının selamlarını getirdim. 1878’e kadar Osmanlı tarafından 500 sene yönetilen bu topraklarda izlenimlerimi bir sonraki yazımda sizlerle paylaşacağıma Gülten Hanım’a söz verdim. Vekalet kurbanlarının ihtiyaç sahiplerine ve ta ki nerelere ulaştığını bir kez de Gülten Hanım’dan duymak, beni şahsen çok mutlu etti. Bu yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yaklaşan Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbimden dünyada yaşanan vahşetin bir an evvel bitmesi içinde dua ediyorum.

Kalın sağlıcakla… Kaya Turan Koçak